slapend dienstverband Arbeidsrecht

De slapende dienstverbanden blijven de gemoederen bezig houden. In een eerder artikel legde ik uit wat de Hoge Raad op 8 november 2019 (Xella-uitspraak) oordeelde over slapende dienstverbanden; De werkgever moet meewerken aan een ontslag op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. 

Vragen over slapende dienstverbanden

Tegelijkertijd bleven er veel vragen onbeantwoord als het ging om slapende dienstverbanden. De Hoge Raad oordeelde dat de werkgever een transitievergoeding moest betalen over het dienstverband tot en met de dag na twee jaar ziekte. Moet daarbij de oude berekeningsmethodiek worden toegepast, of geldt de methodiek die per 1 januari 2020 van toepassing is? Ook kwamen veel vragen op over de compensatieregeling, het UWV wist het ook nog allemaal niet.

Minister geeft duidelijkheid

Minister Koolmees heeft met een Kamerbrief duidelijkheid gegeven. Werkgevers moeten snel aan de slag vóór 1 januari 2020!

In zijn Kamerbrief van 13 december 2019 geeft Minister Koolmees antwoord op relevante vragen. Puntsgewijs leren we het volgende van de brief:

  1. Ontslagvergoedingen bij beëindigingen van slapende dienstverbanden o.g.v. de Xella-uitspraak worden ook door UWV gecompenseerd;
  2. Als de beëindigingsovereenkomst in 2019 is ondertekend, wordt de compensatie berekend op basis van de oude berekeningsmethodiek van de transitievergoeding, ook al eindigt de arbeidsovereenkomst in 2020;
  3. Het overgangsrecht voor de transitievergoeding wordt niet aangepast. Werkgevers die in 2020 pas een beëindigingsovereenkomst sluiten, krijgen dus een compensatie op basis van de nieuwe, lagere berekeningsmethodiek. Bij werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn, is het dus verstandig om snel actie te ondernemen en voor te stellen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen;
  4. De beperking dat niet meer wordt gecompenseerd dan het brutoloon dat tijdens de twee jaar ziekte is betaald (eventueel onder aftrek van vervroegde IVA-uitkering (WIA), een WAZO-, WAJONG-, WGA- of Ziektewetuitkering (no-riskpolis)), wordt voorlopig niet ingevoerd per 1 april 2020. Dat wordt verder onderzocht of het wenselijk is.

Wet compensatie transitievergoeding

De compensatieregeling voor betaalde transitievergoedingen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers start per 1 april 2020. In dit artikel wordt uitgelegd hoe het werkt en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Heb je werknemers met een slapend dienstverband die minstens 10 jaar in dienst zijn, kom dan snel in actie. Ik help je daar graag bij.

Vragen over slapende dienstverbanden of de compensatieregeling, neem dan vrijblijvend contact op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: