Ieder dier is onbetaalbaar maar ons rechtssysteem houdt daar geen rekening mee. Procedure eindigt niet voor niets op ‘dure’. Een procedure bij de rechter kost veel geld. Je moet griffierechten betalen, de rekening van de advocaat en als je verliest ook nog eens een deel van de kosten van de andere partij. En dan duurt het ook nog eens lang, terwijl de emoties hoog kunnen oplopen. Dat is voor niemand prettig.

Juist particuliere eigenaren dreigen de dupe te raken van ons dure rechtssysteem. Omdat de kosten van een rechtszaak al snel hoger zijn dan de economische waarde van het dier, moet een eerlijke advocaat vaak aanraden om niet te procederen en zelfs een onredelijke eis maar in te willigen. Dat geeft bij de betrokkenen een gevoel van onrechtvaardigheid. BVDV wil het eigenaren, fokkers, houders en andere liefhebbers van gezelschapsdieren makkelijker maken.

De geschillencommissie biedt de mogelijkheid om het geschil wel op juridische gronden te laten beoordelen, maar zonder dat dat onoverzichtelijk veel geld kost. De kosten zijn veel lager, u kunt uw zegje doen en u zit niet vast aan ingewikkelde documenten. De beslissing wordt genomen door deskundige advocaten die hart hebben voor dieren. Zo weet u snel waar u aan toe bent.

De procedure is eenvoudig: beide partijen dienen gezamenlijk hun probleem in bij de geschillencommissie gezelschapsdieren van BVDV. Beoordeling van het geschil kost € 500,- (excl 21% BTW). Ieder betaalt 50% van dit bedrag. De commissie leest alle relevante stukken, nodigt beide partijen uit voor een toelichting en neemt een beslissing. Aan deze beslissing zijn beide partijen juridisch gebonden. Voor een vast bedrag en in korte tijd bent u eruit. De voorwaarde is wel dat beide partijen vooraf akkoord gaan met deze procedure en met de uitkomst.

Als fokker, oppas, eigenaar of andere liefhebber kunt u zelfs vooraf met de andere partij overeenkomen dat u een onverhoopt probleem tussen u beiden aan deze geschillencommissie zult voorleggen. Het beste contract is het contract dat u nooit nodig hebt, maar voor het geval dat….

Voorbeelden van geschillen die commissie behandelt, zijn problemen rond koop en verkoop van dieren, aansprakelijkheid, eigendom en overlast. Geschillen tussen u en uw dierenarts, en tussen u en de overheid, nemen wij niet in behandeling.

Meer weten, lees het BVDV reglement geschilbeslechting gezelschapsdieren.

Lees ook de FAQ’s. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar dierenrecht@bvdv.nl. Een geschil aanmelden? Download het formulier.

Is het echt zo eenvoudig? Ja, zo eenvoudig kan het ook!

BELANGRIJK: Als uw probleem al door een van de advocaten van BVDV wordt behandeld, kan uw geschil helaas niet meer door de geschillencommissie in behandeling worden genomen omdat de objectiviteit dan in gevaar komt.

Iaira Boissevain
Iaira Boissevain
Volg Iaira Boissevain: