Opzeggen arbeidsovereenkomst datum Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht komen er doorgaans een heleboel stappen vóór het daadwerkelijke opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Als je eenmaal mag opzeggen, wat kan er nog mis gaan. Nou, er gaat nog best vaak iets mis, vooral met de data. Wanneer gaat de opzegging in en wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?

Aanvang opzegtermijn

De opzegging van een arbeidsovereenkomst heeft pas effect als die opzegging de andere partij heeft bereikt. Daarbij geldt de zogenaamde ontvangsttheorie. In een zaak bij de Rechtbank Midden-Nederland werd de arbeidsovereenkomst van een statutair bestuurder opgezegd op een aandeelhoudersvergadering op 30 januari. De statutair bestuurder was daar echter niet bij aanwezig. De opzegging werd pas op 1 februari verstuurd. Dat had tot gevolg dat de opzegtermijn pas op 1 februari ging lopen en de werkgever dus een maand te vroeg had opgezegd. Zorg er dus voor dat de werknemer de opzegging op tijd ontvangt!

In dit ARTIKEL lees je uitgebreid waar je nog meer rekening mee moet houden bij opzeggen.

Wanneer eindigt de arbeidsovereenkomst?

Als je weet wanneer de opzegtermijn begint te lopen, moet je nog het einde van de arbeidsovereenkomst bepalen. Daarvoor moet je eerst nagaan hoelang de opzegtermijn is en tegen welke dag mag worden opgezegd. Dat lees je in dit ARTIKEL. Let in ieder geval op afwijkende bepalingen over de opzegtermijn in een toepasselijke CAO.

In de meeste gevallen is het beter om in overleg met de werknemer een beëindigingsovereenkomst te sluiten. In dit ARTIKEL lees je waar je rekening mee moet houden.

De werkelijke opzegging luistert nogal nauw. Als tegen het einde van de maand wordt opgezegd, dan eindigt de arbeidsovereenkomst dus op de laatste kalenderdag van die maand. Wat betekent het dan als ‘per 1 maart’ wordt opgezegd? Op welke dag eindigt de arbeidsovereenkomst dan?

In een zaak van ABN AMRO ging de bank daarmee de mist in. De bank zegde de arbeidsovereenkomst op per 1 maart, maar liet na om duidelijk te maken op welke dag de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk eindigde. Dat had in die zaak tot gevolg dat de werknemer nog net op tijd was voor het claimen van de transitievergoeding van € 53.000. Wees dus helder bij een opzegging en vermeld expliciet de laatste dag, in dit geval 28 februari.

Heb je vragen over opzeggen van een arbeidsovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: