Aansprakelijkheidsrecht

Ondernemers die gevestigd zijn in een winkelcentrum zijn vaak (verplicht) lid van een winkeliersvereniging. Kan een winkelier dit lidmaatschap zomaar opzeggen en kan een winkeliersvereniging de openingstijden dwingend opleggen? Een winkelier uit Groningen wilde niet langer gehouden zijn aan de door de winkeliersvereniging opgelegde openingstijden van zijn winkel. Om die reden besloot de winkelier zijn lidmaatschap op te zeggen. Hem hing een boete van ruim € 20.000 boven het hoofd.

De winkeliersvereniging is het niet eens met de opzegging van het lidmaatschap

Volgens de winkeliersvereniging had de winkelier zijn lidmaatschap niet op mogen zeggen, althans in ieder geval niet eerder dan tegen 1 januari 2018. De boete zou de winkelier verschuldigd zijn wegens schending van de openingstijden zoals die zijn vastgesteld voor de koopavonden op de donderdagen. De rechtbank oordeelt kort gezegd dat de winkeliersvereniging in haar statuten de uittredingsvrijheid mag beperken, maar dat een volledige uitsluiting van de uittredingsvrijheid ongeoorloofd is. Opzegging moet mogelijk zijn tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd.

Opzegging moet mogelijk zijn tegen het einde van het boekjaar volgend op dat waarin wordt opgezegd.

Voorts oordeelt de rechtbank dat de winkeliersvereniging geen beroep kan doen op lidmaatschapsverplichtingen opgenomen in een leveringsakte van het winkelpand, waarbij de winkeliersvereniging geen partij is. Op grond van art. 2:34a BW kunnen verbintenissen namelijk slechts bij of krachtens statuten aan het lidmaatschap verbonden worden. Wel diende de winkelier zich gedurende zijn lidmaatschap te houden aan de openingstijden zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement van de winkeliersvereniging.

Kortom: de winkelier mag zijn lidmaatschap opzeggen en vervolgens zelf zijn openingstijden bepalen. Heb jij ook een vraag over het lidmaatschap van een (winkeliers)vereniging? Neem dan contact met ons op.

Annemarie de Best
Annemarie de Best

commercieel contractenrecht aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht beslag- en executierecht privacyrecht en strafrechtelijk gerelateerde procedures

Volg Annemarie de Best: