Letselschade

Een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Een verkeersongeval, een ongeval op het werk of een beroepsziekte, een product dat niet veilig blijkt te zijn, een ongeval tijdens een sportwedstrijd, een ongeval veroorzaakt door een dier of een medische fout kunnen letselschade veroorzaken.

Aansprakelijkheid bij letselschade

In de eerste periode na het ongeval komt er vaak veel op het slachtoffer af. Gezondheid en herstel is het eerste waar u aan denkt, maar het ongeval kan bijvoorbeeld ook leiden tot extra kosten of tot een terugval in inkomsten.

Als u letsel oploopt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, heeft u als slachtoffer recht op vergoeding van de schade door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Onze advocaten staan slachtoffers bij in het vaststellen van de aansprakelijkheid.

De schade verhalen

Zodra de aansprakelijkheid is vastgesteld, wordt vastgesteld wat de omvang is van de schade die is ontstaan door het ongeval. Dit zijn in ieder geval alle kosten die u niet zou hebben gemaakt, als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Hieronder vallen kosten voor behandelingen, huishoudelijke hulp, eventuele aanpassingen aan de woning, maar ook de kosten van de advocaat (buitengerechtelijke kosten).

Ook een gemis aan inkomsten, toekomstig verdienvermogen en pensioenschade zijn aspecten die aan de orde kunnen zijn. Onder omstandigheden komt ook immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Hierbij valt te denken aan smartengeld of shockschade.

Advocaatkosten gedekt onder aansprakelijkheidsverzekering

Onze advocaten staan slachtoffers bij in het vaststellen van de omvang van de geleden en in de toekomst nog te lijden schade en zorgen ervoor dat de schade wordt verhaald op de partij die hiervoor aansprakelijk is.

Vaak is sprake van een aansprakelijkheidsverzekeraar die zorgdraagt voor betaling van de schadevergoeding, waaronder advocaatkosten. Wij kunnen je dus bijstaan, zonder dat u met onze rekeningen wordt geconfronteerd.

Letselschadeadvocaat

Meer weten over onze diensten? Of wilt u letselschade verhalen op de aansprakelijke partij en zoekt u een letselschadeadvocaat in Utrecht of Amersfoort? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.