Letselschadeadvocaat Amersfoort

Voor een ervaren letselschadeadvocaat in Amersfoort kun je terecht bij BvdV Advocaten Belastingadviseurs. Wij staan slachtoffers van alle denkbare soorten ongelukken bij om de geleden schade vergoed te krijgen. Of het nu gaat om meetbare, materiële schade zoals ziekenhuiskosten na een verkeersongeval of emotionele, immateriële schade die met het ongeval in verband gebracht kan worden.

Wat doet een letselschadeadvocaat nabij Amersfoort?

Een letselschadeadvocaat rondom Amersfoort helpt je de schade als gevolg van een ongeluk te verhalen op degene die hiervoor aansprakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om schade wegens een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een medische misser of een gekocht product dat niet goed bleek te werken. De letselschadeadvocaat uit Amersfoort helpt je vast te stellen wie aansprakelijk is voor de geleden en mogelijk nog te lijden schade en welke vergoeding hiertegenover zou moeten staan.

In het kort neemt een letselschadeadvocaat uit Amersfoort je alle juridische rompslomp uit handen. Bij het afhandelen van een ongeval komt namelijk het nodige om de hoek kijken. Naast dat de dader officieel aansprakelijk gesteld dient te worden, moet je om tafel met zijn of haar verzekeraar. Je dient hier bewijs te overleggen, waaruit blijkt dat het ongeluk en de schade als gevolg hiervan volledig te wijten is aan degene die jij aansprakelijk wilt stellen.

Hiervoor moet exact uitgezocht worden welke schade je precies geleden hebt en wellicht in de toekomst nog zult ondervinden. En kom je er met de tegenpartij niet uit? Dan dient de zaak voor de rechter te komen. Dit juridische gesteggel kun je beter overlaten aan een ervaren letselschadeadvocaat uit Amersfoort, die precies weet hoe de hazen lopen.

Wat is letselschade?

Letselschade is op te delen in materiële en immateriële schade. Onder materiële schade vallen alle kosten en gemiste inkomsten die een gevolg zijn van het ongeluk. Dit is meetbare schade die rechtstreeks in geld uit te drukken is. In het geval van een auto-ongeluk zijn dit bijvoorbeeld de reparatiekosten voor het voertuig, de kosten voor de behandeling in het ziekenhuis en de mogelijke revalidatie die daarop volgt en kosten voor het aanpassen van een woning of voertuig. Ook de kosten die je moet maken voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat uit Amersfoort vallen hieronder.

Maar het kan ook zijn dat je als gevolg van een ongeluk je werk niet meer kunt doen zoals je dit voorheen deed. Dit kan leiden tot inkomstenderving, nu en in de toekomst. Ook hiervoor kun je de dader aansprakelijk stellen. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het inschakelen van een letselschadeadvocaat uit Amersfoort.

Daarnaast kan er dus ook sprake zijn van immateriële schade, waarvoor de letselschadeadvocaat uit Amersfoort namens jou smartengeld kan eisen. Deze schade is niet meteen meetbaar en slechts met behulp van experts goed in te schatten. Het gaat om psychische en/of fysieke klachten, zoals blijvende pijn als gevolg van het ongeluk, angsten, niet kunnen slapen, een verlies van sociale contacten, het worden gehinderd in het uitoefenen van werk of hobby’s of, in algemene zin, gederfde levensvreugde.

Uit deze opsomming blijkt dat immateriële schade een zeer subjectief begrip is. De mate waarin je blijvende hinder ondervindt van een ongeluk is niet eenvoudig vast te stellen. Een letselschadeadvocaat uit Amersfoort kan je helpen te beargumenteren waarom je aanspraak maakt op een vergoeding voor de geleden immateriële schade. Door onze jarenlange ervaring en kennis van de relevante jurisprudentie weten we exact waarop we moeten inzetten.

letselschadeadvocaat Amersfoort

Wanneer kom je in aanmerking voor een letselschadevergoeding?

Vrijwel in iedere situatie waarin je schade hebt geleden als gevolg van een ongeluk waarvoor een ander verantwoordelijk is, heb je recht op een letselschadevergoeding. Dat er een verantwoordelijke partij in het spel is, is de belangrijkste voorwaarde. Daarnaast moet de materiële schade aantoonbaar zijn en de immateriële schade aannemelijk gemaakt worden. Hierin kan een letselschadeadvocaat uit Amersfoort je vanzelfsprekend bijstaan.

Bovendien is het essentieel dat de dader zo snel mogelijk na het ongeval schriftelijk door jou of de letselschadeadvocaat uit Amersfoort aansprakelijk gesteld wordt. In het geval van fysieke schade dien je dan ook meteen een arts te bezoeken, die voor je kan vaststellen dat de schade een direct gevolg is van het ongeval. Het aansprakelijk stellen dient binnen vijf jaar na dato te gebeuren. Wanneer er sprake is van een ongeluk met een motorvoertuig, dan is deze termijn drie jaar. Let wel: de termijn gaat pas in op het moment dat de identiteit van de dader bekend is.

Letselschade zonder dader

Helaas zijn er immers ook situaties denkbaar waarin de veroorzaker van de schade onbekend is. Denk aan een doorrijder na een verkeersongeval. Vaak is het ook dan mogelijk toch een schadeclaim in te dienen. In bepaalde situaties kun je, via je letselschadeadvocaat uit Amersfoort, een beroep doen op je eigen all risk- of beperkt casco-verzekering.

Daarnaast is het mogelijk binnen drie jaar na dato aan te kloppen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, wanneer er sprake is van een aanrijding met een motorvoertuig. Je letselschadeadvocaat uit Amersfoort zal dan wel al het benodigde bewijsmateriaal moeten overleggen om aan te tonen dat de identiteit van de veroorzaker van het ongeval onbekend is. Bovendien is het van groot belang dat het ongeval meteen aan de politie gemeld is. Voor meer over letselschade die te wijten is aan een onbekende dader kun je terecht bij de specialisten in letselschade van BvdV nabij Amersfoort.

Waaronder valt letselschade?

Het met behulp van een letselschadeadvocaat uit Amersfoort afdwingen van een letselschadevergoeding als gevolg van een verwijtbaar ongeval valt onder het civiel ofwel burgerlijk recht. Dit houdt in dat er, anders dan in het strafrecht, geen externe instantie (zoals het Openbaar Ministerie) is die een partij voor de rechter daagt.

Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk, al zal het in de praktijk gedaan worden door de letselschadeadvocaat uit Amersfoort die je in de arm neemt. Het inschakelen van een advocaat is namelijk verplicht, wanneer je de gang naar de civiele rechter maakt. De letselschadeadvocaat uit Amersfoort verzoekt de rechtbank een dagvaardingsprocedure op te starten, waarin jij als benadeelde partij je eis duidelijk kunt maken en de veronderstelde dader kan reageren. Hierna volgt de bodemprocedure, waarna de rechter op basis van de stukken zijn of haar vonnis velt.

Hoe wordt het letselschadebedrag berekend?

Materiële schade is relatief eenvoudig vast te stellen, daar de schade direct in geld is uit te drukken. Door alle rekeningen die gelieerd zijn aan het ongeval op te tellen, kom je tot de directe materiële schade. Maar ook een verminderd financieel toekomstperspectief valt onder materiële schade.

Stond je bijvoorbeeld op het punt promotie te maken en gaat dit nu niet door? Ben je voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt geraakt? Hoe lang zal het herstel duren? Deze vragen zullen beantwoord moeten worden. De letselschadeadvocaat uit Amersfoort helpt je hierbij, ook aangezien je sommige kosten wellicht over het hoofd zult zien. Ook kleine zaken, als de reiskosten naar het ziekenhuis of de kosten voor het parkeren, kun je namelijk verhalen.

Het berekenen van de mogelijke immateriële schade, het zogenaamde smartengeld, is een ander verhaal. Dit is subjectief en afhankelijk van de specifieke situatie. Veelal wordt gekeken naar vergelijkbare zaken uit het verleden. Dan nog blijft het ingewikkeld, want iedere zaak is uniek. De geroutineerde letselschadeadvocaten van BvdV uit Amersfoort halen het maximale uit de bestaande jurisprudentie en weten de zwakheden hierin bloot te leggen.

Is letselschade belastingvrij?

Wanneer de rechter beslist dat je recht hebt op een letselschadevergoeding, dan is deze uitkering belastingvrij. Er wordt - naast de reeds gemaakte kosten voor herstel en reparatie - namelijk gekeken naar het netto inkomensverlies. Over het bedrag dat je vergoed krijgt zou je dus reeds belasting betaald hebben, wanneer het ongeluk je niet zou zijn overkomen. Ook over inkomsten uit smartengeld mag wettelijk geen belasting worden geheven. Besluit de Belastingdienst toch anders? Dan kun je dit te allen tijde aanvechten. Doe dan vooral een beroep op een letselschadeadvocaat uit Amersfoort.

Wat kost een letselschadeadvocaat?

Het afhandelen van een letselschadezaak kan een langdurig proces zijn. Het verzamelen van bewijs door de letselschadeadvocaat uit Amersfoort kost tijd. Tijd die je nodig hebt om de maximale schadevergoeding tegemoet te kunnen zien. Zodoende kunnen de advocaatkosten voor een letselschadeadvocaat nabij Amersfoort flink oplopen. Wees echter niet gevreesd: deze kosten zijn voor rekening van de gedaagde partij. Dit noemen we de buitengerechtelijke kosten. Wanneer jij slachtoffer bent van een ongeval waaruit letselschade voortvloeit, betaal je deze nooit zelf.

Een letselschadeadvocaat nabij Amersfoort in de arm nemen

Ben je slachtoffer geworden van een ongeval en wil je een letselschadeprocedure opstarten? Doe dan een beroep op de specialisten van BvdV Advocaten Belastingadviseurs uit Utrecht. Via onderstaand blok kom je snel vrijblijvend in contact met de beste letselschadeadvocaten uit de regio Amersfoort.