Letselschadeadvocaat Utrecht

Op zoek naar een letselschade advocaat in Utrecht? Een ongeluk zit in een klein hoekje. Denk bijvoorbeeld aan een aanrijding, een arbeidsongeval, een medische fout of letselschade door een onveilig of ondeugdelijk product. Wanneer deze schade ontstaan is door toedoen van een ander, is het mogelijk de schade te verhalen. In dit geval is het raadzaam om een letselschade advocaat in Utrecht in te schakelen.

Soorten letselschade

Onder letselschade valt zowel materiële als immateriële schade. Materiële schade kan direct uitgedrukt worden in geld. Immateriële schade is schade wegens pijn, verdriet of en/of verderfde levensvreugde en wordt vergoed in de vorm van een smartengelvergoeding.

Voorbeelden van materiële schade bij letselschade:

Als letselschade advocaat in Utrecht komen we naast schade wegens beschadiging aan bijvoorbeeld auto, fiets of motorfiets vanwege het ongeval diverse voorbeelden van materiële schade tegen. Om je hier een idee van te geven, kun je denken aan zaken als:

 • Verlies aan verdienvermogen;
 • pensioenschade;
 • medische kosten (denk hierbij bijvoorbeeld aan het eigen risico van je zorgverzekering);
 • buitengerechtelijke kosten (kosten voor het verhalen van de schade);
 • aanpassingen aan woning of auto naar aanleiding van een aanrijding;
 • annuleringskosten van een vakantie.

Het aantal schadeposten van materiële schade is erg divers. Twijfel je of je gemaakte kosten op de tegenpartij kunt verhalen? Schakel een letselschade advocaat in Utrecht in.

Binnen welke termijn kan ik letselschadevergoeding claimen?

In het geval van letselschade is het mogelijk om tot vijf jaar nadat je bekend bent geworden met het letsel en de veroorzaker hiervan een vergoeding te eisen. In het geval van een verkeersongeval (veroorzaakt door een motorrijtuig als zijvoorbeeld een auto) is deze termijn korter. Voor dergelijke verkeersongevallen is een termijn van 3 jaar van toepassing.

Voorbeelden van immateriële schade

Kun je na een ongeval je leven niet op dezelfde manier voortzetten? Bijvoorbeeld doordat je te maken hebt met:

 • Verminderde levensvreugde;
 • pijn en ongemak door een ongeval;
 • blijvende psychische beperkingen en klachten;
 • wegvallen van sociale contacten;
 • angstklachten;
 • stemmingswisselingen.

Dit soort klachten valt onder immateriële schade. Heb je last van andere klachten en twijfel je of dit onder immateriële schade valt? Onze letselschade advocaten in Utrecht adviseren je graag.

Welke kosten kunnen verhaald worden?

Heb je letselschade opgelopen? Nadat de aansprakelijkheid is vastgesteld, wordt bekeken wat de omvang is van de ontstane schade. Dit is alle schade die is ontstaan door het ongeluk.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan letselschade ontstaan door een bedrijfsongeval. Als je na een bedrijfsongeval niet meer in staat bent je werkzaamheden (volledig) uit te voeren, kan dit leiden tot verlies aan verdienvermogen. De netto inkomensachteruitgang wordt gezien als schade die ontstaan is door het ongeluk. In dit geval is is de schade groot en kan de schadevergoeding fors oplopen. Onze letselschade advocaten in Utrecht helpen je graag verder.

Kosten voor een letselschade advocaat

Ook het inschakelen van een letselschade advocaat in Utrecht brengt kosten met zich mee. Dat je deze kosten maken moet, is ook een gevolg van het ongeluk en de kosten voor de begeleiding van de schadevergoeding door de letselschade advocaat komen daarom in principe voor vergoeding in aanmerking.

Een letselschade advocaat in Utrecht inschakelen

Heb je een letselschade advocaat in Utrecht nodig? Neem contact met ons voor een vrijblijvende kennismaking.