Ondernemings- en vennootschapsrecht

Als ondernemer kunt u geconfronteerd worden met juridische kwesties van uiteenlopende aard. De term ondernemingsrecht is daarom een breed begrip. Onze ondernemingsrechtadvocaten kunnen u bijstaan bij alle facetten waarmee u als ondernemer te maken krijgt.

Ondernemingsvorm

Heeft u plannen om als ondernemer aan de slag te gaan? Dan is het van belang om de rechtsvorm te kiezen die bij uw bedoelingen past. Verschillende rechtsvormen (zoals een stichting, besloten vennootschap, coöperatie, vof of eenmanszaak) hebben verschillende gevolgen voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid en belastingregels. De advocaten van BvdV zijn u graag van dienst bij het maken van de juiste keuze en bij het opstellen van een ondernemingsplan.

Samenwerkingsovereenkomst

Indien u met een of meer partners in zee gaat, is het van belang goede onderlinge afspraken te maken. Zo wordt de kans op geschillen of stagnatie zoveel mogelijk beperkt. Leg deze afspraken schriftelijk vast in een samenwerkingsovereenkomst en laat deze controleren op juridische onjuistheden.

Aandeelhoudersgeschillen

Bij geschillen tussen aandeelhouders zijn de belangen vaak groot en kan de continuïteit van het bedrijf gevaar lopen. Onze specialisten hebben ruime ervaring in het bijstaan van partijen in aandeelhoudersgeschillen.

Medewerkersparticipaties

U kunt uw werknemers de mogelijkheid bieden te participeren in het bedrijf. Hiermee wordt veelal de betrokkenheid en de productiviteit van de betreffende medewerker gestimuleerd, hetgeen doorgaans ook ten goede zal komen aan het bedrijf. Een participatie kan op verschillende wijzen worden vormgegeven. Als u vooraf duidelijke afspraken maakt, kan dat in een later stadium veel gedoe besparen. Op basis van uw specifieke wensen kunnen de advocaten van BvdV u helpen bij het vormgeven hiervan.

Ontslag van een statutair bestuurder

Voor het ontslag van een statutair bestuurder gelden specifieke regels. Indien die regels niet worden gevolgd, kan een bestuurder hiertegen ageren. Wij kunnen u adviseren over het ontslaan van een bestuurder of over de stappen die u als bestuurder kunt nemen na een dubieus ontslag.

Reorganisatie of bedrijfsovername

Wilt u een reorganisatie doorvoeren of heeft u te maken met bedrijfsovername? Dan krijgt u te maken met juridische uitdagingen op een voor u onbekend terrein. Onze advocaten van het team van fusies, overnames en bedrijfsopvolging begeleiden regelmatig reorganisaties en bedrijfsovernames en kunnen u in het gehele traject bijstaan.

Bedrijfsbeëindiging

Als u een bedrijf wilt beëindigen, dan zijn daar verschillende wijzen voor. Als u kiest voor opheffing, dan is het van belang dat dit op de juiste wijze gebeurt, zodat de aansprakelijkheid zoveel mogelijk wordt beperkt. De advocaten van BvdV kunnen u hierbij begeleiden.

Ontvlechting personenvennootschap

In geval van het eindigen van een maatschap, CV of VOF (bijvoorbeeld door opzegging) zijn de belangen vaak nauw met elkaar verweven. De specialisten van BvdV hebben ruime ervaring in het ontvlechten van personenvennootschappen.

Ondernemingsrechtadvocaat

Meer weten over de diensten van onze ondernemingsrechtadvocaten? Of wilt u weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.