FIOD-zaken en overige financieel-economische strafzaken

BVDV staat cliënten bij die worden verdacht van fiscaal-economische delicten. Meestal zijn dit niet- openbare, langlopende onderzoeken van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) tegen grote(re) ondernemingen, bedrijven in het MKB en/of hun accountants en adviseurs. Het komt echter ook voor dat zaken onder grote belangstelling staan van de media.

Eerste hulp bij FIOD-acties

Het is altijd onverwacht dat de FIOD ondernemingen, bestuurders, commissarissen, DGA’s en accountants- en advieskantoren bezoekt of benadert  voor doorzoekingen, inbeslagnemingen, verhoren en dergelijke. Dan bestaat  een dringende behoefte aan deskundige en effectieve bijstand (‘eerste hulp’) door een gespecialiseerd advocaat. Cliënten zijn veelal nog nooit eerder met de FIOD of andere opsporingsdiensten in aanraking geweest. Een goede voorbereiding op dergelijke onderzoeken en verhoren van gespecialiseerde opsporingsambtenaren is dan dringend geboden. BVDV voorziet daarin. Specialist Hans Peek is hierin gepokt en gemazeld.

Zie voor onze handleidingen bij FIOD-bezoeken en verhoren:
10 geboden bij verhoor
HELP, de FIOD is binnen uitgebreide versie

Bijstand van begin tot het eind bij een proces met een goed ‘track record’

Als u(w onderneming/kantoor) verdachte bent (is) in een fiscaal-strafrechtelijk onderzoek – of deze status in de loop van het FIOD-bezoek / -onderzoek verkrijgt – verlenen wij ook in de daarop volgende fase bijstand bij:

  • de uitoefening van het recht op stukken (het dossier is vaker niet dan wel volledig en transparant!)
  • de analyse van de proceskansen op basis van de (regelmatig eenzijdige) onderzoeksbevindingen van de FIOD en het tegenbewijs en de argumenten van de cliënt
  • kennis van en ervaring met het strafrecht en van de onderliggende fiscaal-economische wetgeving
  • het bepalen en uitvoeren van de verdedigingsstrategie
  • het onderzoek à décharge (zo nodig door het verhoren van de ambtenaren van de belastingdienst en/of de FIOD als getuigen omtrent hun acties tegen de onderneming)
  • de verdediging in het openbare strafproces.
  • de juiste afstemming tussen het strafrecht en het fiscaal-administratieve (bestuurlijke) traject

Ook in zaken van andere bijzondere opsporingsdiensten zoals de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie SZW of de Rijksrecherche. De specialisten van BVDV hebben veel ervaring met fraudeofficieren van justitie en gespecialiseerde rechters. Is een proces niet te vermijden, dan is vrijspraak het doel of ‘damage control’ het devies.  

Buitengerechtelijke afdoening

Regelmatig wordt de zaak juist buitengerechtelijk opgelost. Soms snel, maar helaas is meestal meer geduld nodig. In geval van een sepot (het OM besluit de zaak niet verder te vervolgen, hetgeen zeer regelmatig voorkomt) kan aanspraak worden gemaakt op een substantiële tegemoetkoming in de gemaakte advocaatkosten. Wordt de zaak met een transactie (schikking) of strafbeschikking afgedaan dan is een kostenvergoeding in beginsel niet mogelijk. BVDV benut alle kansen om de zaak in goed overleg met de bevoegde autoriteiten zonder openbaar proces af te doen met het best mogelijke resultaat voor de cliënt.