Fiscaal procesrecht

Het fiscaal procesrecht is een belangrijk onderdeel van geschillen met de Belastingdienst. BvdV kent specialisten op dit rechtsgebied. U kunt ons daarom inschakelen bij uiteenlopende geschillen met de Belastingdienst. Vanaf het begin van een geschil met de tot aan – waar nodig – cassatie bij de Hoge Raad.

Wij streven ernaar de overgrote meerderheid van geschillen met de Belastingdienst op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Hiertoe bekijken wij per geval wat de exacte inhoud van de discussie is en wat de argumenten voor en tegen zijn. Daardoor zijn wij met u in staat een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het aangaan van de discussie met de Belastingdienst.

Onze ervaring leert dat de meest gunstige compromissen bereikt worden wanneer de Belastingdienst weet dat de belastingplichtige bereid en in staat is om te procederen. De belastingadviseurs van BvdV zijn allen ook advocaat. Bij BvdV bent u dan ook aan het juiste adres.

Zwartsparen en inkeer

Onze belastingadviseurs hebben ervaring met de begeleiding van zwartspaarders. Wij staan belastingplichtigen bij die zelf willen inkeren of belastingplichtigen die door de Belastingdienst zijn verzocht om informatie en bereid zijn mee te werken aan het vaststellen van hun belastingplicht.

Fiscaal procesrecht

Meer weten over fiscaal procesrecht? Of wilt u bijstand in een geschil met de Belastingdienst? Neem contact met ons op voor een kennismaking.