Omzetbelasting

Als ondernemer of belegger in vastgoed heeft u vaak te maken met de heffing van omzetbelasting (btw). De heffing van btw is zeer sterk afhankelijk van de specifieke situatie en kan grote invloed hebben op uw netto resultaat. Voor vragen met betrekking tot de btw kunt u terecht bij onze belastingadviseurs. BvdV heeft expertise en ervaring bij onder meer:

  • De (her) ontwikkeling van onroerende zaken, in samenhang met de heffing van overdrachtsbelasting;
  • De verhuur van onroerende zaken;
  • Vaststelling van de belastingplicht voor de btw;
  • Fiscale eenheid btw;
  • Verkoop (deel van een) onderneming;
  • Verdeling vooraftrek btw;
  • De afwaardering van oninbare vorderingen;
  • Het sluiten van een crediteurenakkoord;
  • Het afkopen van een schuld;
  • Toepassing van aantal vrijstellingen.

Indien wij niet over specifiek benodigde kennis op het gebied van een btw-onderwerp beschikken, schakelen wij een specialist in uit ons netwerk. Dat zullen wij u in dat geval van te voren met u bespreken.

Samenloop overdrachtsbelasting en btw

Op het gebied van onroerend goed zijn de heffing van overdrachtsbelasting en omzetbelasting nauw met elkaar verbonden. Onze belastingadviseurs kunnen u adviseren ten aanzien van deze mogelijke samenloop en de invloed daarvan op uw exploitatie of beoogde transactie.

Advisering bij omzetbelasting

Wilt u advies op het gebied van omzetbelasting? Neem contact met ons op voor een kennismaking.