Evelyne Hof

Advocaat

Ik heb mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen behaald en mijn master Arbeidsrecht met specialisatie Arbeid & Onderneming aan de Universiteit van Amsterdam. Al vroeg in mijn studententijd is de interesse voor het arbeidsrecht ontstaan. Zo ben ik actief geweest bij de Rechtswinkel op de sectie Werk & Uitkeringen en heb ik een bestuursjaar bij de Amsterdamse Studievereniging voor Arbeidsrecht gedaan. Daarnaast ben ik actief geweest in verschillende commissies om mijn communicatieve vaardigheden aan te scherpen. Vanwege mijn interesse op het snijvlak van het arbeidsrecht en het ondernemingsrecht heb ik mijn scriptie geschreven over de positie van de ondernemingsraad bij fusies en overnames.

Ik houd mij met alle aspecten van het arbeidsrecht bezig, waarbij ik zowel werkgevers als werknemers bijsta. Denk hierbij aan uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot ontslag, reorganisaties, collectief arbeidsrecht, bedrijfsregelingen en medezeggenschap. Ik hou van korte lijnen met mijn cliënten en een praktische manier van adviseren.