Everhard Elferink - huurrechtadvocaat

Everhard Elferink

Advocaat

Aandachtsgebieden

Na ruim 6 jaar werkzaam te zijn geweest bij een groot Utrechts kantoor heb ik in 2008 de overstap gemaakt naar BVDV. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar actief in de advocatuur en adviseer ik al die jaren cliënten voornamelijk op het gebied van vastgoed. Meer in het bijzonder adviseer en procedeer ik voor verhuurders en in enkele gevallen huurders in kwesties die betrekking hebben op de huur van woonruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte, inclusief aanverwante bestuursrechtelijke kwesties. Ook adviseer ik op het gebied van erfpacht, ben ik betrokken bij koop- en verkooptransacties en procedeer ik in (complexe) aansprakelijkheidszaken.

Ik zoek de creatieve oplossingen daar waar anderen zich er al bij hebben neergelegd. Dat verwerk ik in mijn contractdocumentatie, dat pas ik toe bij ontbindings- en ontruimingsverzoeken en deze bedenk ik voor uw noodzakelijke huurprijsaanpassing.

Specialisaties

  • Huurrecht, woonruimte, bedrijfsruimte en winkelruimte
  • Opstellen huurovereenkomsten
  • Erfpacht
  • Koop- en verkooptransacties
  • Procederen, vaak in kort geding, over ontbinding en ontruiming
  • Procederen over huurprijsaanpassing

Opleidingen & specialisatieverenigingen

Ik heb Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ben thans aangesloten bij de Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA).