Hans Peek

Advocaat / belastingkundige

Sinds 1990 ben ik als advocaat-belastingkundige werkzaam in de fiscale advocatuur. Na een groot aantal jaren verbonden te zijn geweest aan specifieke niche-kantoren zoals Hertoghs en De Bont en een eigen kantoor te hebben gehad ben ik sinds oktober 2020 als specialist in FIOD- en douanezaken verbonden aan BVDV te Utrecht.

Aandachtsgebieden/specialismen

Ik heb al vele cliënten, grotere en kleinere ondernemingen, met succes bijgestaan en ben vooral actief in tal van FIOD-onderzoeken op het gebied van alle belastingmiddelen (inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, etc.), internationale fiscale constructies en in douanezaken. Bedrijven en ondernemers die door mij worden bijgestaan opereren in alle sectoren van handel, industrie en dienstverlening (inclusief accountancy en belastingadviseurs).

Ook sta ik cliënten bij in zaken van andere gespecialiseerde opsporingsdiensten zoals ISZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), NVWA (Voedsel- en warenautoriteit), Rijksrecherche, e.a. Dus niet alleen in geval van fiscale strafzaken, maar ook in zaken omtrent bijvoorbeeld corruptie, witwassen, valsheid in geschrift, oplichting, e.d. kunt u voor uw verdediging en rechtsbescherming bij mij terecht.

Ook in douanezaken ben ik gespecialiseerd in het beslechten van geschillen met de douaneautoriteiten. Ik sta bedrijven bij in douanecontroles (na de in- of uitvoer) en/of in bezwaar- en beroepsprocedures, ongeacht in welke goederen wordt gehandeld of welke douaneregels het betreft. Ook heb ik ervaring in het bepleiten van zaken voor het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg.

Werkwijze/aanpak

De FIOD is goed maar ik wil altijd beter zijn. Daarbij ga ik uit van een efficiënte en effectieve aanpak.  Regelmatig worden onderzoeken onder leiding van de gespecialiseerde officieren van justitie van het Functioneel Parket (het fraudeteam van het OM) met positief resultaat afgesloten – ook al kost ook zo’n project tijd, aandacht en geld – vóórdat een openbaar proces ten overstaan van de rechter nodig is. Zo worden dan jarenlang verder slepende openbare gerechtelijke procedures en kosten bespaard.

Opleiding & specialisatieverenigingen

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen en de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten. Verder ben ik (co)Auteur NDFR en geef ik regelmatig lezingen en cursussen

Publicaties sinds 2010