Harry Lanting

Advocaat

Aandachtsgebieden

Ik voer een praktijk die zich richt op het bijstaan en adviseren van ondernemers (schuldeisers, bestuurders, aandeelhouders, leveranciers en zekerheidsgerechtigden) die te maken krijgen met een (naderend) faillissement, of die een faillissement willen vermijden. Regelmatig word ik door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen of als bewindvoerder in surseances.

Voorts adviseer ik tal van MKB ondernemingen op ondernemingsrechtelijk vlak. Voor hen begeleid ik overnames, herstructureringen en voer – of vermijd juist – civielrechtelijke procedures.

Daarnaast heeft het aansprakelijkheidsrecht mijn grote interesse. Ik sta partijen bij die te maken krijgen met overeenkomsten die niet of niet naar behoren zijn nagekomen, maar ook bestuurders van vennootschappen of adviseurs van ondernemingen. Letselschade is een specifiek onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht, en voor meer informatie hierover verwijs ik naar de pagina van dat rechtsgebied.

Specialisaties

  • insolventierecht
  • financiering en zekerheden
  • ondernemingsrecht
  • aansprakelijkheidsrecht en letselschade

Achtergrond & specialisatieverenigingen

Van 2000 tot 2006 heb ik rechten gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na het behalen van mijn Master Privaatrecht ben ik in het voorjaar van 2006 gestart met mijn advocatenstage bij een middelgroot kantoor in Utrecht, waar ik werkzaam was op de insolventie- en ondernemingsrechtsectie. Omdat BvdV in mijn visie een unieke bedrijfsvoering kent én we in die periode een hoogwaardige faillissementssectie konden opzetten, heb ik niet geaarzeld om mij bij BvdV aan te sluiten. De afgelopen jaren heb ik mijn insolventie- en ondernemingsrechtpraktijk verder uitgebouwd en per 2016 ben ik toegetreden als aandeelhouder/partner van BvdV.

De specialisatieopleiding INSOLAD/Grotius Insolventierecht heb ik in 2014 afgerond en de INSOLAD/Grotius vervolgopleiding Insolventierecht heb ik in 2016 gevolgd. Ik ben lid van Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten.