Marit Verwilligen

Advocaat

Ik ben sinds 2024 verbonden aan BVDV. De bijzondere kantoorfilosofie en de positieve (werk)sfeer hebben mij doen besluiten om aan te sluiten bij het team van BVDV. Ik houd mij met name bezig met het bredere ondernemingsrecht, maar ook met investeringen, financiering en zekerheden.

Zowel mijn bachelor Rechtsgeleerdheid en mijn master Nederlands Recht, specialisatie Ondernemingsrecht, heb ik behaald aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voordat ik bij BVDV startte heb ik gewerkt bij andere advocatenkantoren waar ik ervaring heb opgedaan in het ondernemingsrecht, insolventierecht, financiering en zekerheden en overnames.