Martina van Eldik

Advocaat

Aandachtsgebieden

Bij BvdV adviseer ik ondernemers over met name hun contracten, aansprakelijkheidsrisico’s en intellectuele eigendomsrechten (IE). Ik vind het inspirerend om bedrijven bij te staan die bezig zijn met een bepaalde vorm van innovatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om innoveren door de lancering van een nieuw product, om een unieke vorm van dienstverlening, maar ook om bedrijven die willen groeien, uitbreiden of reorganiseren.

Een onderneming is constant in beweging en bij de meeste veranderingen komen ook juridische aspecten kijken. Vaak word ik voorafgaand aan zo’n verandering al ingeschakeld om contracten op te stellen of te updaten. Ik geloof erin dat conflicten in veel gevallen kunnen worden voorkomen door vooraf duidelijke afspraken te maken en de belangen van de onderneming contractueel veilig te stellen.

Verder adviseer ik over aansprakelijkheidsrisico’s en hoe een bedrijf ervoor kan zorgen dat die risico’s zo veel mogelijk worden beperkt. Ik streef er naar om bedrijven op die manier een stap verder te helpen. Dat doe ik altijd met het oog voor dat specifieke bedrijf en welke juridische oplossing daar het beste bij past. Want als ik mij ontferm over de juridische kwesties, dan kunt u zich blijven concentreren op het ondernemen zelf.

Specialisaties

  • Onderneming & aansprakelijkheid
  • Commerciële samenwerkingsverbanden optimaal vastleggen
  • Auteursrecht, Merkenrecht, Modellenrecht & Handelsnaamrecht
  • Beoordeling van contracten en risico’s
  • Procederen

Opleidingen & achtergrond

Ik heb mijn universitaire bacheloropleiding en masteropleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarbij heb ik mij met name gericht op het contractenrecht en ondernemingsrecht. In 2013 ben ik bij BvdV begonnen als advocaat. Met name de unieke kantoorfilosofie en de vrijheid en verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken vind ik aansprekend. Bij BvdV heb ik mij sindsdien ook gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht.

In 2018 heb ik de postacademische specialisatieopleiding ‘Onderneming & Aansprakelijkheid’ van de Grotius Academie met goed gevolg afgerond.

Vervolgens heb ik in 2020 het certificaat van de postacademische specialisatieopleiding ‘Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk’ van de Mr. S.K. Martens Academie in ontvangst mogen nemen.