Martina van Eldik

Advocaat

Aandachtsgebieden

Bij BVDV adviseer ik ondernemers over met name hun contracten, aansprakelijkheidsrisico’s en intellectuele eigendomsrechten (IE). Ik vind het inspirerend om bedrijven bij te staan die bezig zijn met een bepaalde vorm van innovatie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de lancering van een nieuw product, merk of design, maar ook om digitale innovatie op het gebied van software.

Een onderneming is constant in beweging en bij de meeste veranderingen komen ook juridische aspecten kijken. Vaak word ik voorafgaand aan zo’n verandering al ingeschakeld om contracten op te stellen of te updaten. Ik geloof erin dat conflicten in veel gevallen kunnen worden voorkomen door vooraf duidelijke en transparante afspraken te maken en de belangen van de onderneming contractueel veilig te stellen. Verder adviseer ik over aansprakelijkheidsrisico’s en hoe een bedrijf ervoor kan zorgen dat die risico’s zo veel mogelijk worden beperkt.

Naast het adviseren heb ik ruime ervaring met procederen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht en contractenrecht. Ik streef er altijd naar om bedrijven een stap verder te helpen. Dat doe ik met oog voor de belangen en achtergrond van dat specifieke bedrijf en welke juridische oplossing daar het beste bij past. Want als ik mij ontferm over de juridische kwesties, dan kunt u zich blijven concentreren op het ondernemen zelf.

Specialisaties

  • Intellectuele eigendom & technologie
  • Onderneming & aansprakelijkheid
  • Commerciële samenwerkingsverbanden optimaal vastleggen
  • Beoordeling van contracten en risico’s
  • Procederen

Opleidingen & achtergrond

Ik heb mijn universitaire diploma’s behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarbij heb ik mij met name gericht op het contractenrecht. In 2013 ben ik bij BVDV begonnen als advocaat. Met name de unieke kantoorfilosofie – en de transparantie, vrijheid en verantwoordelijkheid die daarbij komen kijken – werkt nog altijd goed voor mij. Bij BVDV heb ik mij  gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht.

In 2020 heb ik het certificaat van de postacademische specialisatieopleiding ‘Intellectueel eigendoms- en procesrecht in de commerciële praktijk’ van de mr. S.K. Martens Academie in ontvangst mogen nemen. Daarvoor heb ik in 2018 de postacademische specialisatieopleiding ‘Onderneming & Aansprakelijkheid’ van de Grotius Academie met goed gevolg afgerond.