Paul Passenier - advocaat

Paul Passenier

Advocaat

Aandachtsgebieden

Mijn praktijk bestaat uit het adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrecht, financiering & zekerheden, insolventierecht en daarmee verband houdende rechtsgebieden.

Financiers en leners adviseer ik bij financieringen. Dat kan de financiering van een overname of joint-venture zijn, de funding van een grote investering of de herfinanciering van werkkapitaal. Ik adviseer over de inrichting van de financiering en de financieringsconstructie, verzorg met mijn collega’s de documentatie en adviseer en procedeer desnoods over de uitwinning (executie) van zekerheden, zoals pand, hypotheek, concerngarantie, vermogensinstandhoudingsverklaringen en borgtocht. Verrekeningsvraagstukken komen vaak aan de orde.

Op het gebied van ondernemingsrecht adviseer ik ondernemers over de inrichting en structuur van hun bedrijven en over governance vraagstukken. Bij interne geschillen sta ik de onderneming, de bestuurder of aandeelhouder bij. Ik ben vaak betrokken bij herstructureringen en overnames. Daarnaast werk ik regelmatig samen met bestuurders en accountants om risico’s in kaart te brengen en af te dekken. Met deze specialistische kennis spar ik met bestuur en management. Zo maken we in de bedrijfsstructuur efficiency-slagen op het gebied van (financieel)juridisch beleid.

Ik procedeer regelmatig bij rechtbanken en gerechtshoven in zaken over financiering, zekerheden, commerciële geschillen, aansprakelijkheid van de onderneming, de bestuurder en over faillissementen. Daarnaast adviseer ik curatoren in faillissementen en sta ik partijen bij die zelf worden geconfronteerd met een (dreigend) faillissement, wanneer snel maatregelen moeten worden getroffen.

Het tijdig en met het oog op de toekomst inrichten van een juridische structuur kan in mijn ervaring het verschil maken. Dat verschil kan enorm zijn: een logge ‘too big to fail’ vennootschap of een gestroomlijnde en flexibele machine. De structuur moet de ondernemer helpen, in plaats van zijn of haar keuzes te beperken.

Specialisaties

  • (Inter)company- en bancaire financiering en zekerheden
  • Onderneming & aansprakelijkheid
  • Insolventierecht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Opleidingen & specialisatieverenigingen

Mijn rechtenstudie heb ik gevolgd aan de Universiteit Utrecht, met de nadruk op het civiele recht. In mijn masterfase heb ik mij voornamelijk gericht op beslag-, executie- en insolventierecht. Vlak voor het voltooien van mijn studie ben ik bij BvdV aan de slag gegaan. Tegelijkertijd ben ik afgestudeerd met een scriptie over bancaire zekerhedenconstructies. In 2018 heb ik bij de Grotius Academie de specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden gevolgd en cum laude behaald. Ik ben lid van de specialisatievereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).