Paul Passenier - advocaat financiering ondernemingsrecht

Paul Passenier

Advocaat

Financiering, insolventierecht en ondernemingsrecht

Sinds 2012 ben ik verbonden aan BvdV, vanaf 2021 als associate partner. Mijn praktijk bestaat uit het adviseren en procederen op het gebied van financiering & zekerheden, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Financiers en leners adviseer ik bij de financiering van bijvoorbeeld investeringen, overnames en joint-ventures. Ik ben betrokken bij de inrichting van de financiering en de financieringsconstructie en adviseer en procedeer zo nodig over de opeising en uitwinning.

Op het gebied van ondernemingsrecht adviseer ik over de inrichting en structuur van bedrijven. Governance vraagstukken komen daarbij vaak aan de orde. Bij interne geschillen sta ik de onderneming, de bestuurder of aandeelhouder bij. Daarnaast werk ik regelmatig samen met accountants van grotere ondernemingen om het financieel beleid goed in te richten. Ik sta hierin ook graag social enterprises bij in allerhande kwesties, zoals steward ownership en werknemersparticipaties.

Expertise op het gebied van ondernemingsrecht en financiering breng ik samen bij advisering over financieringsvormen zoals in aandelen converteerbare geldleningen, complexe overnamefinancieringen en private equity.

Ik sta bestuurders en schuldeisers bij die zelf worden geconfronteerd met een (dreigend) faillissement. Daarnaast adviseer en procedeer ik over fraude en aansprakelijkheden in faillissementen. Zo onderzoek ik de rol van bestuurder, aandeelhouder, commissaris, accountant of andere externe adviseur.

Specialisaties

  • Financiering en zekerheden
  • Insolventierecht
  • Ondernemingsrecht
  • Aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen, accountants en adviseurs

Opleidingen & specialisatieverenigingen

  • Nederlands recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (cum laude, 2012)
  • Specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden, Grotius Academie (cum laude, 2018)
  • Ik doceer op het gebied van Financiering, zekerheden & insolventie

Rechtsgebiedenregister

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heb ik de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht
  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie ben ik verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.