Paul Passenier - advocaat

Paul Passenier

Advocaat

Aandachtsgebieden

Mijn praktijk bestaat uit het adviseren en procederen op het gebied van financiering & zekerheden, insolventierecht en ondernemingsrecht.

Financiers en leners adviseer ik bij de financiering van bijvoorbeeld grote (vastgoed)investeringen, overnames en joint-ventures. Ik ben betrokken bij de inrichting van de financiering en de financieringsconstructie, verzorg de documentatie en adviseer en procedeer zo nodig over de uitwinning (executie) van zekerheden en aanverwante vraagstukken zoals verrekening.

Op het gebied van ondernemingsrecht adviseer ik over de inrichting en structuur van bedrijven en over governance vraagstukken. Bij interne geschillen sta ik de onderneming, de bestuurder of aandeelhouder bij. Ik ben vaak betrokken bij herstructureringen en overnames. Daarnaast werk ik regelmatig samen met accountants van grotere ondernemingen om het financieel beleid goed in te richten.

Ik procedeer regelmatig bij rechtbanken en gerechtshoven in zaken over financieringen & zekerheden, aansprakelijkheid van de onderneming & bestuurder en over faillissementen. Daarnaast adviseer ik curatoren in faillissementen en sta ik partijen bij die zelf worden geconfronteerd met een (dreigend) faillissement, wanneer snel maatregelen moeten worden getroffen.

Specialisaties

  • Financiering en zekerheden
  • Insolventierecht
  • Onderneming & aansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Opleidingen & specialisatieverenigingen

  • Nederlands recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (cum laude, 2012)
  • Specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden, Grotius Academie (cum laude, 2018)
  • Ik doceer op het gebied van Financiering, zekerheden & insolventie