Paul Passenier - advocaat

Paul Passenier

Advocaat

Aandachtsgebieden

Sinds 2012 werk ik bij BvdV. Mijn praktijk bestaat voor een groot deel uit het adviseren en procederen over ondernemingsrecht, financiering & zekerheden, insolventierecht en aanverwante rechtsgebieden. Daarbij kunt u denken aan (interne en externe) financiering, zekerhedenconstructies, (bestuurders)aansprakelijkheid en handelsgeschillen.

Ik adviseer veel over zekerheden zoals pandrecht, hypotheek, borgtocht en verrekening. In dat verband werk ik met zekerhedenconstructies, stel ik documentatie op en adviseer en procedeer ik over de uitwinning (executie). Ik werk ook regelmatig samen met bestuurders en accountants om risico’s in kaart te brengen en af te dekken. Met deze specialistische kennis spar ik met bestuur en management. Zo maken we in de bedrijfsstructuur efficiency-slagen op het gebied van (financieel)juridisch beleid.

Ik procedeer regelmatig bij rechtbanken en gerechtshoven (hoger beroep). In dat verband richt ik mij op zaken op het gebied van financiering, aansprakelijkheid van onderneming en bestuurder en over faillissementen. Daarnaast adviseer ik curatoren in faillissementen en sta ik bestuurders, aandeelhouders, crediteuren, leveranciers en zekerheidsgerechtigden bij die zelf worden geconfronteerd met een faillissement.

Het tijdig en met het oog op de toekomst inrichten van een juridische structuur kan in mijn ervaring het verschil maken. Dat verschil kan enorm zijn: een logge ‘too big to fail’ vennootschap of een gestroomlijnde en flexibele machine. De structuur moet de ondernemer helpen, in plaats van zijn of haar keuzes te beperken.

Specialisaties

  • (Inter)company- en bancaire financiering en zekerheden
  • Insolventierecht
  • Onderneming & aansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid

Opleidingen & specialisatieverenigingen

In 2007 ben ik begonnen met de rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht, met de nadruk op het civiel recht. In mijn masterfase heb ik mij voornamelijk gericht op beslag-, executie- en insolventierecht. Vlak voor het voltooien van mijn studie ben ik bij BvdV aan de slag gegaan. Tegelijkertijd ben ik afgestudeerd met een scriptie over bancaire zekerhedenconstructies. In 2018 heb ik bij de Grotius Academie de specialisatieopleiding Financiering & Zekerheden gevolgd en cum laude behaald. Ik ben lid van de specialisatievereniging Jonge Insolventierecht Advocaten (JIRA).