Herstructurering en insolventie

Een herstructurering of reorganisatie heeft (meestal) als doel om tot een gunstigere kostenstructuur te komen. Het aantrekken van een nieuwe financiering, het afvloeien van personeel en het treffen van een regeling met fiscus en crediteuren zijn zomaar drie onderwerpen die dan aan de orde kunnen komen. Daarnaast kan de ‘beperking van (aansprakelijkheids)risico’s’ een reden voor een herstructurering zijn.

Bij (dreigende) insolventie kan een onderneming (op termijn) niet aan zijn verplichtingen voldoen. Een ondernemer kan daar zelf mee te maken krijgen, bijvoorbeeld omdat het vakantiegeld niet kan worden betaald, of wordt daarmee geconfronteerd doordat een afnemer niet betaalt.

Specialisten in herstructurering en insolventie

De advocaten van BvdV zijn gespecialiseerd in herstructurering en insolventie. Wij begeleiden onze klanten bij financieringen, (personele) reorganisaties en het wijzigen van juridische structuren. Daarnaast kunnen wij – mede op basis van onze ervaringen als curator in faillissementen – advies op maat bieden bij (dreigende) insolventies. Of het nu gaat om onderhandelingen met een bank, overleg met de fiscus of het voeren van een discussie met een curator: wij staan voor u klaar.

Voorbeelden uit de herstructureringspraktijk

  • Heeft u een eenmanszaak en nemen de risico’s toe? Dan kan het verstandig zijn de onderneming in een BV onder te brengen;
  • Is het noodzakelijk om te reorganiseren? Inventariseer de mogelijkheden voor (her)financiering, afvloeien personeel, het treffen van een regeling met de fiscus en onderhandeling over het huurcontract;
  • Is het wijs om vermogen veilig te stellen? Bekijk de mogelijkheid om bepaalde activa, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand of intellectuele eigendomsrechten, onder te brengen in een aparte BV;
  • Start u met een nieuwe handelsactiviteit? Vaak is het verstandig om dat vanuit een nieuwe BV te doen.

Voorbeelden uit de insolventiepraktijk

  • Bestaat de kans dat u binnenkort niet meer aan uw verplichtingen kunt voldoen? Wellicht kan een regeling worden getroffen met de crediteuren of biedt een surseance van betaling uitkomst;
  • Is een faillissement onafwendbaar? Laat u voorlichten over de consequenties van een faillissement voor u als bestuurder of als financier van de onderneming;
  • Heeft u goederen geleverd aan een bedrijf dat failliet gaat? Ga na of u een beroep kunt doen op een eigendomsvoorbehoud of een recht van reclame;
  • Biedt een faillissement (van een concurrent) mogelijkheden om een doorstart te realiseren? Het is van belang om heldere afspraken te maken met de curator en tevens alle contractuele en personele consequenties van de doorstart duidelijk in beeld te hebben.

Begeleiding bij herstructurering en insolventie

BvdV heeft ervaring met alle kwesties die met herstructurering en insolventie te maken hebben. Heeft u advies of begeleiding nodig van een ervaren advocaat? Neem dan vrijblijvend contact op met advocatenkantoor BvdV.