Media- & portretrecht

Mediarecht – is een publicatie geoorloofd of niet?

Stel, u komt er achter dat op Telegraaf.nl een zeer negatief nieuwsartikel is geplaatst over uw bedrijf, waarin diverse onwaarheden worden vermeld. Dan is het voor uw bedrijf belangrijk dat het artikel zo snel mogelijk weer offline wordt gehaald. Maar hoe ver mag de Telegraaf gaan in het kader van de vrijheid van meningsuiting?

In het mediarecht gaat het meestal over de vraag wat zwaarder zou moeten wegen: het belang van de vrijheid van meningsuiting of de (mogelijke) gevolgen van een publicatie voor het bedrijf of de persoon waar die publicatie over gaat. Als een (toekomstige) publicatie in de media schadelijk is voor uw bedrijf, dan is het mogelijk om daar actie tegen te ondernemen. Dit kan vooraf, door een vordering in te stellen waarmee het verboden wordt om tot publicatie over te gaan (bijvoorbeeld een bepaald krantenartikel of een tv uitzending). Maar ook achteraf kan verwijdering en een rectificatie gevorderd worden. De advocaten van BVDV kunnen u helpen om te zorgen dat de publicatie geen (verdere) schade kan aanrichten.

Portretrecht

Een bijzonder onderdeel van het mediarecht is het portretrecht. Het portretrecht was lange tijd een weinig bekend onderdeel van het intellectuele eigendomsrecht, maar sinds de diverse rechtszaken over dit onderwerp tussen Max Verstappen en Picnic is dit de afgelopen jaren wat meer op de voorgrond getreden. Het portretrecht maakt onderdeel uit van het auteursrecht.

Wanneer mag je gebruik maken van iemands portret?

Dat ligt eraan of er een redelijk belang is van degene die het niet eens is met het gebruik van zijn portret.

Volgens de Auteurswet is geen toestemming voor het gebruik van een portret vereist, tenzij een redelijk belang van de geportretteerde zich tegen de openbaarmaking verzet. Wat een redelijk belang zou kunnen zijn kan worden afgeleid uit eerdere uitspraken daarover van de rechter. Een redelijk belang kan bijvoorbeeld zijn:

– privacy (AVG);

– de reputatie van degene wiens portret wordt gebruikt; of

– een commercieel belang.

De rechter zal uiteindelijk een belangenafweging moeten maken tussen het belang van degene die het portret gebruikt en het belang van degene om wiens portret het gaat.

De advocaten van BVDV denken graag met u mee over al uw vragen en uitdagingen op het gebied van mediarecht.