Maartje Mathijsen-Molenkamp - advocaat

Maartje Mathijsen-Molenkamp

Belastingadviseur / Advocaat

Aandachtsgebieden

Als estateplanner adviseer ik over de overgang en instandhouding van (familie)vermogens, het huwelijksvermogensrecht, het erf- en schenkingsrecht en andere fiscale en civielrechtelijke aspecten die daarbij een rol spelen. Daarnaast adviseer ik algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en sta ik hen bij in contact met, of procedures tegen de Belastingdienst.

Toen ik in 2010 in dienst trad bij BvdV ben ik mij verder gaan specialiseren in het huwelijksvermogensrecht en in de erfrecht advocatuur. Sindsdien adviseer en procedeer ik ook zeer regelmatig bij het afwikkelen van (complexe) nalatenschappen. Ook treed ik op als advocaat bij het indienen van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding en als adviseur bij de fiscale en civiele aspecten hiervan.

De combinatie van estateplanning met de (erf- en familierecht) advocatuur is voor mij een zeer logische en goede combinatie. De fiscale aspecten worden in de (familierecht en erfrecht) advocatuur vaak over het hoofd gezien, waarbij in de estateplanning de civielrechtelijk kant vaak onderbelicht blijft. Ik heb mij zowel in de de fiscaal als civielrechtelijke kant van deze rechtsgebieden gespecialiseerd. Door een combinatie van deze rechtsgebieden en door vooruit te zien kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen.

Ik streef er naar voor mijn cliënten het beste en meest duurzame resultaat te behalen. Zo staat bij een optimaal estateplanningsadvies niet alleen de fiscaliteit centraal maar gaat het om de juiste vertaling van de wensen van een cliënt. Deze wensen werk ik, na hierover uitgebreid gesproken te hebben met cliënt, uit tot een civiel en fiscaal rechtelijk zo optimaal mogelijk plan. Bij (familie)conflicten probeer ik waar mogelijk altijd eerst samen met de cliënt te beoordelen of een oplossing in overleg met de andere partij tot de mogelijkheden behoort. Door op zoek te gaan naar wederzijdse belangen en de ‘angel’ uit een conflict te halen, kunnen tijdrovende, kostbare en  emotionele procedures regelmatig worden voorkomen. Als het niet mogelijk blijkt tot een gezamenlijke oplossing te komen, zet ik mij uiteraard voor 100% in om in een procedure alsnog het beste resultaat te behalen.

Specialisaties

  • Estate planning (nalatenschapsplanning, erfbelasting schenkingen, testamenten en huwelijkse voorwaarden)
  • Erfrecht
  • Huwelijksvermogensrecht
  • Successiewet
  • ANBI regime

Opleidingen & specialisatieverenigingen

Als Belastingadviseur en advocaat ben ik lid van de NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs) en de NOvA (Nederlandse Orde van Advocaten). Daarnaast doceer ik regelmatig voor bijvoorbeeld het Register Belastingadviseurs in het erfrecht, huwelijksvermogensrecht en erf- en schenkbelasting.