Rogier Karskens

Rogier Karskens

Advocaat

Achtergrond

Ik ben in 2001 afgestudeerd en ben daarna in Utrecht als advocaat aan de slag gegaan bij wat nu heet De Advocaten van Van Riet. Ik ben gaan werken voor ondernemers en ben daarnaast opgeleid als curator in faillissementen. Toen ik in 2006 vernam van het initiatief BvdV heb ik vanwege de originele structuur van het kantoor, de wens om van een nieuw initiatief onderdeel uit te maken en de ambitie om zelf ondernemer te worden, per 1 januari 2007 de overstap naar BvdV gemaakt. Bij BvdV heb ik mijn insolventie- en ondernemingsrechtpraktijk verder uitgebouwd.

Ik praat graag met ondernemers en probeer me te verplaatsen in hun positie en business. Als ik met ondernemers spar over (juridische) vraagstukken vind ik het een uitdaging om te zoeken naar de minst belemmerende oplossing: the show must go on!

Aandachtsgebieden

Mijn praktijk bestaat uit:

  • Het bijstaan (in rechte) van ondernemers bij juridische geschillen;
  • Het herstructureren van ondernemingen (in zwaar weer);
  • Optreden als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling;
  • Het adviseren en procederen over vraagstukken m.b.t. financiering en zekerheden.

Specialisatieverenigingen en nevenfuncties

Ik heb de specialisatieopleiding Grotius Insolventierecht cum laude afgerond en ben lid van de Specialisatievereniging Insolad. Daarnaast doceer ik bij het opleidingsinstituut NVM/Som en bewerk ik gerechtelijke uitspraken voor het tijdschrift Rechtspraak Insolventie (RI). Van 2012 tot en met medio 2017 ben ik lid geweest van de Raad van de Orde (voorheen: Raad van Toezicht) van het arrondissement Midden-Nederland. Ik ben een fervent vogelliefhebber.