Arbeidsrecht

Voor de meeste functies is het niet nodig, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Vroeger werd het ook wel een Verklaring van Goed Gedrag genoemd. Maar soms vergt een functie net dat stukje meer vertrouwen. Dan is het verstandig om de werknemer om zo’n Verklaring Omtrent het Gedrag te vragen. In sommige branches is het zelfs verplicht om een VOG te laten aanleveren en moet het periodiek worden gecontroleerd. Wat is het en hoe pas je dat het beste toe als werkgever?

Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

Een VOG kan worden aangevraagd aangevraagd bij de gemeente waar de werknemer woont en wordt beoordeeld door Dienst Justis. Dienst Justis beoordeelt of de werknemer in aanraking is geweest met justitie en wat het risico op herhaling is. Standaard wordt 4 jaar teruggekeken. Voor bepaalde functies kan dat afwijken en voor jongeren onder 23 jaar wordt standaard een kortere termijn van 2 jaar aangehouden.

Gekeken wordt of de gepleegde strafbare feiten een risico voor de samenleving zouden opleveren, als deze in de beoogde functie zouden worden herhaald. Is een relevant strafbaar feit aangetroffen, dan wordt een belangenafweging gemaakt. Niet elke misstap leidt dus tot een afwijzing. Voor een werknemer in een administratieve functie is het niet relevant of hij veel snelheidsovertredingen heeft gemaakt, voor een koerier bijvoorbeeld wel.

Dienst Justis: Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Strafrechtelijk verleden reden voor ontslag?

Stel dat de VOG geweigerd wordt, is dat dan een reden voor ontslag van de werknemer? Nee, zeker niet in alle gevallen.

De werknemer die weet of had moeten weten dat zijn strafrechtelijke verleden hem ongeschikt maakt voor de functie, heeft volgens de Hoge Raad een informatieplicht tijdens de sollicitatie. Heeft hij dat niet uit eigen beweging verteld, dan kan dat reden voor een ontslag of ontbinding zijn. Maar daar mag de werkgever niet te snel vanuit gaan, zeker niet als er geen gerichte vragen zijn gesteld tijdens de sollicitatie. Als de werkgever kan aantonen dat de werknemer zonder VOG het werk niet kan uitvoeren, dan is een ontslag ook mogelijk. In andere gevallen zitten partijen aan elkaar vast.

Liegen op de cv is in veel gevallen niet voldoende voor een ontslag. Lees dit ARTIKEL voor meer info.

Ontslag door ontbreken VOG; ontbindende voorwaarde

Er zijn twee opties om deze risico’s in te perken; of de werkgever vraagt een VOG voordat de arbeidsovereenkomst wordt ondertekend, of partijen maken daarover afspraken in de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever vooraf duidelijke afspraken maakt over de noodzaak van een VOG, is het mogelijk dat de arbeidsovereenkomst eindigt als de VOG wordt geweigerd. In de arbeidsovereenkomst kan daarvoor een ontbindende voorwaarde worden opgenomen. Dat luistert echter heel nauw. Wordt daar een fout bij gemaakt, dan zit de werkgever mogelijk met de werknemer opgescheept.

Een ontbindende voorwaarde is mogelijk onder strenge voorwaarden:

  1. de ontbindende voorwaarde mag niet in strijd zijn met het gesloten stelsel van het ontslagrecht;
  2. de vervulling van de ontbindende voorwaarde moet objectief bepaalbaar zijn en mag niet afhankelijk zijn van de wil of de subjectieve waardering van een van de contractpartijen;
  3. na de vervulling van de ontbindende voorwaarde kan er feitelijk geen invulling meer worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst (‘lege huls’).

De rechter toetst streng of aan deze criteria is voldaan. Het komt op de letterlijke formulering van het beding aan. Daarin moet o.a. duidelijk zijn wat de inhoud van de functie met de vereiste VOG te maken heeft. De werkgever doet er verstandig aan om een harde termijn op te nemen waarbinnen de VOG beschikbaar moet zijn én moet daarnaar handelen. Laat hij de werknemer doorwerken, dan loopt een beroep op de ontbindende voorwaarde faliekant mis.

Vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag of het opstellen van een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: