Arbeidsrecht

Vorige week schreef ik een artikel over het inwinnen van referenties bij een ex-werkgever. Dit onderwerp sluit daar nauw bij aan. Een curriculum vitae is de sleutel tot een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek en die mooie nieuwe baan. Het is dus de moeite waard om daar eens even goed te gaan zitten.

Wat nu als een werknemer valse informatie opgeeft tijdens de sollicitatie of in het cv? Is dat reden voor een ontslag?

Is arbeidsovereenkomst tot stand gekomen?

Het is een krappe arbeidsmarkt in veel branches op het moment. Het is dan ook zo gebeurd dat een sollicitant met een fonkelend cv wordt aangenomen. Werkgevers melden zich in mijn praktijk met enige regelmaat met de ontdekking dat het cv iets teveel bleek te zijn gepimpt. Maar wanneer is die cv teveel cosmetisch verfraaid?

Ook als een werknemer zich al teveel creatieve vrijheid heeft toegedicht bij het opstellen van het cv, is het uitgangspunt dat partijen door aanbod en aanvaarding een arbeidsovereenkomst sluiten. De werkgever kan achteraf niet gemakkelijk onder die arbeidsovereenkomst uit, maar uitzonderingen zijn mogelijk.

Ontslag wegens een leugenachtig cv

Komt de leugen uit, dan voelen de meeste werkgevers zich bedrogen. Dat zal doorgaans voor een flinke deuk in het vertrouwen in de werknemer zorgen. Maar dat is niet altijd voldoende reden voor ontslag. In de wet is bepaald dat de werknemer op staande voet ontslagen kan worden:

  • wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;

  • wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;

Meer over een ontslag op staande voet lees je hier

Een ontslag op staande voet is echter altijd risicovol. Het is veiliger om de rechter te vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van verwijtbaar handelen of wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Nadeel van die opties is dat de werknemer in principe recht heeft op een transitievergoeding. Dat is alleen anders als de rechter het gedrag van de werknemer als ernstig verwijtbaar bestempelt.

Vernietiging arbeidsovereenkomst ogv bedrog

Één van de uitzonderingen op het gesloten ontslagstelsel is de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst buiten de rechter om te vernietigen omdat het tot stand is gekomen door bedrog. Als dat slaagt, dan heeft de arbeidsovereenkomst nooit bestaan.

In deze zaak vordert de werkgever al het loon terug dat aan een Directeur Zorg was betaald, nadat was gebleken dat de werknemer had gelogen over een gevolgde opleiding en lidmaatschap van een specialistenvereniging.

De rechter gaat daar niet meer akkoord. Alhoewel er ook volgens de rechter sprake is van bedrog, is de arbeidsovereenkomst niet (geheel) nutteloos geweest. In dit geval wist de werkgever dat de werknemer in eerste instantie zonder BIG-registratie zou starten en zijn er werkzaamheden in opdracht uitgevoerd. De werknemer mag het loon dus houden. Hij kon eerder wel gemakkelijk ontslagen worden, maar dat kwam omdat hij statutair bestuurder was.

Tips

  • Het is mogelijk om complexe discussies als deze te voorkomen. De gemakkelijkste oplossing is natuurlijk om grondig relevante referenties in te winnen en diploma’s te controleren.
  • Een andere optie is om een opschortende voorwaarde op te nemen. De werknemer moet dan bijvoorbeeld eerst essentiële informatie of documenten aanleveren, zoals een VOG of een gewaarmerkt diploma, voordat de arbeidsovereenkomst tot stand komt. Zorg er wel voor dat de voorwaarde zo objectief mogelijk wordt geformuleerd.
  • Ontdek je serieus bedrog waardoor de arbeidsovereenkomst in jouw ogen nutteloos is geworden, handel dan snel. Je moet zsm een aangetekende brief sturen naar de werknemer om de arbeidsovereenkomst buitengerechtelijk te vernietigen of naar de rechter stappen. Wij helpen daar graag bij.

Heb je vragen over dit onderwerp, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: