Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

1. Annemarie de Best staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht).

2. Iaira Boissevain staat geregistreerd op Algemene praktijk (Burgerlijk recht).

3. Maarten Bol staat geregistreerd op Ondernemingsrecht.

4. Marie-José Cools staat geregistreerd op Insolventierecht, (Faillissement en surseance van betaling).

5. Martina van Eldik staat geregistreerd op Intellectueel eigendom.

6. Falco Houwer staat geregistreerd op Belastingrecht.

7. Rogier Karskens staat geregistreerd op Financieel recht (Bankrecht), Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling en WSNP), Ondernemingsrecht (Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen), Vastgoed recht (Bouwrecht en Erfpacht).

8. William Lansing staat geregistreerd op Ondernemingsrecht.

9. Daniël Maats staat geregistreerd op Arbeidsrecht (Collectief ontslag en Medezeggenschap).

10. Paul Passenier staat geregistreerd op Ondernemingsrecht (Agentuur en distributie, Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Fusies en overnames, Vennootschappen en Verenigingen en stichtingen.

11. Hans Peek staat geregistreerd op Belastingrecht en Strafrecht (Fiscaal strafrecht).

12. Charlotte Rijken staat geregistreerd op Ondernemingsrecht.

13. Lisanne van der Velden staat geregistreerd op Ondernemingsrecht.

14. Sjoerd van der Velden staat geregistreerd op Ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.