Hidde Spaan

Advocaat

Na mijn bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht heb ik in 2021 de master Onderneming en Recht met specialisatietraject arbeidsrecht en in 2022 de master Rechtsgeleerdheid met specialisatietraject Intellectuele Eigendom aan dezelfde Universiteit afgerond. Voor mijn masterscripties heb ik eerst onderzoek gedaan naar het recht op thuiswerken anno 2021 aan de hand van wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ en vervolgens naar de manier van gegevensverwerking binnen smart-mobilityprojecten bekeken vanuit het Europese begrip van privacy.

Gedurende mijn studie heb ik stage gelopen bij een kleiner advocatenkantoor en kwam ik in aanraking met BVDV. De bijzondere filosofie en manier van werken trok mij enorm aan. Sinds 2022 ben ik dan ook verbonden aan BVDV. Beginnend als student-stagiair, vervolgens als werkstudent en nu als juridisch medewerker. Ik heb interesse voor het bredere ondernemingsrecht en in het bijzonder de aspecten van het intellectuele eigendomsrecht.