Privacyrecht

Regelmatig krijg ik van cliënten de vraag of de Brexit gevolgen heeft voor het doorgeven van persoonsgegevens. Best logisch dat u zich dit afvraagt, want de hoogste Europese rechter heeft vorig jaar nog geoordeeld dat persoonsgegevens vanuit de Europese Unie (EU) niet meer “zomaar” doorgegeven kunnen worden aan de Verenigde Staten (VS). Dat komt omdat de VS niet hetzelfde beschermingsniveau in acht neemt als de landen in de Europese Unie (EU). Om die reden oordeelde de hoogste Europese rechter dat bedrijven die vanuit de EU-persoonsgegevens naar de VS willen doorgeven extra maatregelen moeten treffen, waaronder het opstellen van zogenoemde “modelcontracten”. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar mijn vorige blog.

Brexit dus “zomaar” doorgeven exit?

Nu het Verenigd Koninkrijk (VK) sinds eind 2020 geen onderdeel meer is van de EU, was het wachten op een oordeel over het beschermingsniveau van persoonsgegevens in het VK. Dat oordeel is er inmiddels! Eind juni 2021 heeft de Europese Commissie geoordeeld dat het beschermingsniveau van persoonsgegevens in het VK gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EU.

Dat betekent dat u vrij gegevens kunt uitwisselen met het VK. U hoeft dus geen extra maatregelen te treffen zoals het opstellen van een modelcontract.

Overigens kunnen bedrijven in het VK ook vrij persoonsgegevens versturen naar bedrijven in de EU. Dat heeft de Britse regering laten weten.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heeft u andere vragen die betrekking hebben op privacy- of aansprakelijkheid? Neemt u dan contact op met Annemarie de Best.

Annemarie de Best
Annemarie de Best

commercieel contractenrecht aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht beslag- en executierecht privacyrecht en strafrechtelijk gerelateerde procedures

Volg Annemarie de Best: