Vastgoed en huurrecht

Huurders van (detailhandels)bedrijfsruimte genieten huurrechtbescherming. Verhuurder en huurder mogen daarom geen contractuele afspraken maken die afwijken van de wet, als de huurder daarbij in een nadelige positie wordt gebracht. Er mag bijvoorbeeld niet worden afgeweken van de wettelijke huurtermijnbescherming of de mogelijkheden tot opzegging van de huur. Als verhuurder en/of huurder toch ten nadele van de huurder willen afwijken van de wettelijke bepalingen, kan de kantonrechter worden verzocht een afwijkend beding goed te keuren.

Wezenlijke aantasting van rechten huurder of maatschappelijk sterke positie

De goedkeuring wordt door de kantonrechter alleen gegeven als de rechten van de huurder niet wezenlijk worden aangetast, of als de (maatschappelijke) positie van de huurder zodanig is dat deze in redelijkheid geen bescherming behoeft.

Casus: franchise en huur

Verhuurder/franchisegever Coop verhuurde een bedrijfsruimte, en had nadien een franchiseovereenkomst gesloten. Partijen willen een allonge sluiten op de huurovereenkomst, waarin een bepaling werd opgenomen dat de huurovereenkomst onlosmakelijk verbonden is aan de franchiseovereenkomst. Kortom, einde franchiseovereenkomst zou einde huurovereenkomst betekenen. Krijgen partijen hiervoor de verzochte goedkeuring?

Afhankelijkheid, risico en compensatie

De kantonrechter oordeelt bij beschikking van 9 februari 2018 dat de huurder bij goedkeuring alleen nog zijn winkel conform Coop-formule kan exploiteren. Dit maakt hem wel heel afhankelijk. Ook heeft de winkelier maar één winkel en dus niet een sterke maatschappelijke positie die geen bescherming behoeft. Coop heeft bovendien geen compensatie geboden aan de winkelier en de winkelier was niet op de hoogte van de gevolgen van de bedingen. De kantonrechter verleent geen goedkeuring voor de koppeling tussen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst.

Tips bij een verzoek tot goedkeuring afwijkend beding:

– Dien het verzoekschrift gezamenlijk in;
– Laat de huurder bijstaan of voorlichten door een eigen advocaat;
– Vermeld de door de huurder gepleegde investeringen;
– Vermeld de wijze waarop aan de huurder tegemoet wordt gekomen;
– Vermeld dat hetzelfde doel niet op een minder ingrijpende wijze voor de huurder kan worden bereikt: anders komt er geen overeenkomst tot stand.

Voor meer informatie over verhuur van bedrijfsruimte of kantoorruimte kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.