Civiel Recht

Om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen heeft de overheid een pakket aan maatregelen aangekondigd. Zo gaat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld open. De regeling gaat in per maandag 16 maart 2020.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Denk aan horecaondernemers en hun toeleveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die niet meer aan grondstoffen vanuit het buitenland kunnen komen.

Naar inschatting wordt hiermee al direct 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking gesteld aan mkb-bedrijven die getroffen worden door de coronaproblematiek.

Daarnaast kunnen ondernemers Werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst.

ZZP’ers kunnen een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.

 

(Bron: www.rijksoverheid.nl)