William Lansing - advocaat

William Lansing

Advocaat

Achtergrond

Na mijn studie rechten in Utrecht heb ik de eerste 2 jaar als advocaat op Sint-Maarten (N.A.) doorgebracht. Als beginnend advocaat in een algemene praktijk heb ik daar in korte tijd veel (proces)ervaring opgedaan. Daarna ben ik in Nederland bij een middelgroot kantoor in Utrecht beland, waar ik kennis heb gemaakt met de insolventie- en financieringspraktijk.

Nadat ik bekend raakte met – en enthousiast raakte door – het kantoor en de filosofie van BvdV was de overstap eind 2007 voor mij heel logisch en natuurlijk. Bij BvdV heb ik in de jaren daarna mijn insolventie-, financierings- en ondernemingsrechtpraktijk verder uitgebouwd en het succes en de groei van BvdV van dichtbij meegemaakt.

Ik krijg veel energie van het samen in een team van experts werken aan een uiteindelijk maximaal resultaat voor de klant. Naast juridische expertise zit mijn toegevoegde waarde in het tactisch/strategisch overleg, het inzichtelijk maken van ‘voors en tegens’ en het uiteindelijk maken van een onderbouwde keuze. Een goede vertrouwensrelatie ‘ over en weer’ is daarbij voor mij essentieel. Mijn taak daarbij: to get the job done!

Aandachtsgebieden

Mijn huidige praktijk bestaat uit het behandelen van faillissementen als curator, het bijstaan van diverse betrokkenen (bestuurders, aandeelhouders, crediteuren, leveranciers, zekerheidsgerechtigden) in faillissement en het bijstaan van veelal DGA’s in de ‘algemene’ MKB-praktijk. Dit laatste als advocaat die acute problemen oplost (‘Ik ben gedagvaard, wat nu?’, ‘Mijn leverancier levert niet meer, wat nu?’, ‘Mijn producten worden gekopieerd, wat nu?’) maar ook als betrokken adviseur die – proactief – het hele plaatje overziet en samen met de DGA aan het roer van de onderneming staat.

Ik adviseer voornamelijk op de volgende rechtsgebieden:

  • Insolventierecht
  • Financiering en zekerheden
  • Ondernemingsrecht
  • Intellectueel eigendom

Opleidingen & specialisatieverenigingen

De specialisatieopleiding Grotius Insolventierecht heb ik in 2011 afgerond en de vervolgopleiding Financiële Economie voor curatoren in 2014. Lid ben ik van Insolad en de Vereniging Sport en recht.