Vastgoed en huurrecht

Huurders van detailhandelsbedrijfsruimte hebben vergaande huurbescherming. Onder detailhandelsbedrijfsruimte valt ook het ambachtsbedrijf; de timmerman heeft huurbescherming. Maar hoe zit het bij nagelstudio’s of prostitutiebedrijven? Ambacht of vrij beroep; het verschil tussen bescherming of ontruiming!

Huur van bedrijfsruimte

Huurders van detailhandelsbedrijfsruimte hebben huurtermijnbescherming en huurprijsbescherming. Huurders van ‘kantoorruimte’ hebben geen huurbescherming. Die huurders kunnen ‘slechts’ aanspraak maken op ontruimingsbescherming. Kwalificatie van de huurovereenkomst is dus cruciaal bij de vraag of een huurder verregaand beschermd wordt.

Bedrijfsruimte?

Om te kwalificeren als huurovereenkomst bedrijfsruimte moet sprake zijn van een gebouwde onroerende zaak die op grond van de huurovereenkomst bestemd is voor uitoefening van kleinhandelsbedrijf, horeca, afhaal-of besteldienst of ambachtsbedrijf. Daarnaast moet sprake zijn van een voor publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of diensten; er moet simpel gezegd een kassa voor verkoop aanwezig zijn.

Ambachtsbedrijf

Ambachtsbedrijven hebben dus recht op huurbescherming. Maar wanneer kwalificeert iets als ambacht? Bij ambachtsbedrijven denk je al snel aan meubelmakers, (edel)smeden en autoschadeherstelbedrijven. Maar is een nagelstudio of beautysalon ook een ambachtsbedrijf? En is prostitutie een ambacht? En wat geldt voor het maken van (tand)protheses?

Nagels lakken en prostitutie: geen ambacht

In een uitspraak van de kantonrechter te Rotterdam van 27 maart 2018 wordt geoordeeld dat een nagelstudio/beautysalon geen ambachtsbedrijf is. Manicure, pedicure en schoonheidsbehandelingen worden als behandeling beschouwd en niet als vervaardiging van een product. Bovendien was de verkoop van cosmetica en sieraden van ondergeschikt belang. Van massagesalons was al eerder in 2007 door de kantonrechter te Limburg geoordeeld dat geen sprake was van een ambacht; dit is uitoefening van een vrij beroep. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde op 30 januari 2018 dat een prostitutiebedrijf, bordeel of sexclub niet kwalificeert als ambachtsbedrijf. Het begrip ‘ambacht’ moet volgens het Gerechtshof Amsterdam worden beperkt tot die activiteiten die een (handmatige, niet-fabrieksmatige) productie of bewerking van zaken betreffen.

De kantonrechter te Amsterdam oordeelde in 2017 dat het maken van tandprotheses wel een ambacht is. Maar naast het vervaardigen van de prothesen, was ook sprake van klantenbehandeling. Kan als oplossing de huurovereenkomst dan niet worden gesplitst?

Reddingsboei bij samenloop bedrijfsruimte en overige (kantoor)ruimte?

Mogelijke reddingsboei voor de huurder is splitsing van de huurovereenkomst; de Hoge Raad heeft in 2012 handvatten gegeven om te beoordelen of een huurovereenkomst kan worden gesplitst, maar alle omstandigheden van het geval moeten in die beoordeling worden betrokken. Kan de huurovereenkomst niet worden gesplitst, dan moet worden beoordeeld hoe het gehuurde, mede in aanmerking genomen de inrichting ervan (oppervlakte) en wat partijen qua gebruik voor ogen stond, in overwegende mate wordt gebruikt: ofwel bedrijfsruimte ofwel overige (kantoor)ruimte.

Voor meer informatie over huurovereenkomsten bedrijfsruimte, neem contact op met Guy de Wijkerslooth.