Civiel Recht

Digitalisering maakt een stroomversnelling door en heeft impact op iedereen. Steeds meer bedrijven bieden softwareoplossingen aan of ontwikkelen een platform om daarop vervolgens hun diensten aan te bieden of bijvoorbeeld de uitwisseling van diensten makkelijker te maken (denk daarbij aan informatieplatforms met rapportagetools, maar ook een platform zoals bol.com of WeTransfer). Het bedenken en ontwikkelen van deze platforms is natuurlijk de eerste stap, maar hoe zorg je er nou voor dat je alles juridisch ook goed geregeld hebt?

Wij merken dat er in deze branche in toenemende mate behoefte bestaat aan ‘no-nonsense’ contracten.

Wij merken dat er in deze branche in toenemende mate behoefte bestaat aan ‘no-nonsense’ contracten. Dus niet teveel juridische en moeilijk leesbare taal, maar heldere contracten die op een zo kort mogelijke manier de afspraken weergeven. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je op bepaalde punten niet ontkomt aan wat formeler taalgebruik, maar wij hebben al veel bedrijven blij gemaakt met contracten met klare taal.

Zie je door de bomen het bos niet meer?

De belangrijkste documenten

Zie je door de bomen het bos niet meer? Hieronder benoemen wij alvast een aantal documenten, die zowel in een startup als in een bestaande onderneming niet kunnen ontbreken als diensten worden aangeboden op een platform:

  • Algemene voorwaarden. Natuurlijk, altijd weer die algemene voorwaarden. De ‘kleine lettertjes’. Deze zijn niet wettelijk verplicht, maar wel heel verstandig om te hebben. De algemene voorwaarden bevatten de bepalingen die altijd van toepassing zijn. Als jouw bedrijf strakke, toekomstbestendige algemene voorwaarden heeft, kunnen de overeenkomsten die vervolgens met klanten worden gesloten kort en krachtig worden gehouden (alleen de essentialia). Daarnaast kan je met strakke algemene voorwaarden zorgen dat de gebruikers van jouw platform altijd op de hoogte zijn van welke voorwaarden voor hen gelden. Met die gebruikers wordt immers niet altijd een echte overeenkomst gesloten. Op die wijze zorg je er toch voor dat je als platform-aanbieder (juridisch) beschermd bent;
  • Software-as-a-Service-overeenkomst (‘SaaS’). Als je met een klant een SaaS-overeenkomst sluit, betekent dit in principe dat de software die door jou is ontwikkeld ook van jou blijft. Jij verkoopt de software niet, maar biedt (online) gebruik daarvan aan voor (bijvoorbeeld) een vast bedrag per maand (denk daarbij bijvoorbeeld aan boekhoudprogramma’s). Daartegenover staat dat jij zorgdraagt voor de installatie, onderhoud etc. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat goed wordt vastgelegd wat de gebruiker wel en niet van jou mag verwachten;
  • Service Level Agreement (‘SLA’). In een SLA worden de afspraken vastgelegd over de servicenormen van een product of dienst en hetgeen de klant of gebruiker mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan het maken van back-ups, updates, het oplossen van storingen etc. Een SLA is maatwerk en afhankelijk van hetgeen wordt aangeboden. De aangeboden service moet uiteraard praktisch uitvoerbaar zijn en aansluiten op de werkelijkheid;
  • Privacy-gerelateerde contracten. Als de software of het platform wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, is het van belang dat voor die personen duidelijk is waar hun gegevens voor worden gebruikt en hoe deze worden beveiligd. Onmisbaar is dan een verwerkersovereenkomst en een privacyverklaring. In de meeste gevallen moet iemand toestemming geven om de persoonsgegevens te (laten) gebruiken. Laat je daarover dus goed informeren.

Dit is slechts een greep uit de vele documenten. Zo zijn er nog véél meer documenten die jouw bedrijf kunnen helpen om risico’s te beperken (denk aan non-disclosure, licentieovereenkomsten, etc.). Wij helpen jou graag bij het opstellen van deze contracten en adviseren jou bovendien ook graag over de bescherming van jouw knowhow en data!

Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Charlotte Rijken
Volg Charlotte Rijken: