Huurovereenkomst bedrijfsruimte opgezegd door verhuurder Vastgoed en huurrecht

Je ontvangt als huurder van bedrijfsruimte een huuropzegging, maar wil in het gehuurde blijven. Wat zijn de mogelijkheden? Waar moet je bij de opzegging op letten en wat kun je dan tegen de opzegging doen? In deze blog praktische tips bij een huuropzegging bedrijfsruimte.

Bedrijfsruimte; of toch winkelruimte?

De eerste vraag bij een huuropzegging, is of de huurovereenkomst daadwerkelijk als verhuur van bedrijfsruimte kwalificeert. Als namelijk feitelijk sprake is van verhuur van winkelruimte, gelden strengere (dwingendrechtelijke) regels voor de opzegging. Een serieuze optie dus om te onderzoeken: huurders van winkelruimte hebben namelijk sterke huurbescherming.

Formaliteiten van de huuropzegging

Als wel sprake is van verhuur van bedrijfsruimte, moet je uiteraard checken of door de verhuurder aan alle formaliteiten van opzegging is voldaan. Partijen kunnen hierover zelf afspraken maken in de huurovereenkomst: wie kan opzeggen, hoe er moet worden opgezegd en welke opzegtermijn moet worden gehanteerd. Als partijen niets zijn overeengekomen, geldt voor een huurovereenkomst van bepaalde tijd dat deze eindigt bij het verstrijken van de tijd. Opzegging is dan niet eens nodig. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt een minimale opzegtermijn van één maand.

Aanzegging van ontruiming

Bij verhuur van bedrijfsruimte, moet de verhuurder niet alleen de huurovereenkomst opzeggen. De verhuurder moet óók de ontruiming aanzeggen. Als huurder heb je namelijk automatisch ontruimingsbescherming. Als geen ontruiming is aangezegd, begint niet de termijn van twee maanden te lopen waarbinnen de huurder om ontruimingsbescherming bij de kantonrechter kan verzoeken. Je kan als huurder dan dus (voor dat moment) blijven zitten.

Ontruimingsbescherming tijdig verzoeken

Als huurder moet je binnen twee maanden na de dag waartegen de ontruiming is aangezegd, het verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming indienen bij de kantonrechter. Een verzoek dat te laat wordt ingediend, is niet-ontvankelijk. Door het indienen van het verzoek tot ontruimingsbescherming, wordt de ontruiming geschorst totdat op dat verzoek is beslist. De rechter beslist vervolgens op basis van een belangenafweging en kan de ontruimingstermijn met maximaal één jaar verlengen (gerekend vanaf het einde van de huurovereenkomst).

Praktische tips:

  • Bepaal of sprake is van verhuur van bedrijfsruimte;
  • Controleer de opzegging op formaliteiten;
  • Controleer of de ontruiming is aangezegd;
  • Dien tijdig een verzoek tot ontruimingsbescherming in!

Voor meer informatie over opzegging van een huurovereenkomst bedrijfsruimte, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.

Guy de Wijkerslooth - advocaat
Guy de Wijkerslooth
Volg Guy de Wijkerslooth: