Vastgoed en huurrecht

 

Voor het beëindigen van een huurovereenkomst bedrijfsruimte door opzegging gelden strakke spelregels. Niet correcte opzegging kan de verhuurder duur komen te staan: de huurovereenkomst is kan dan niet bij de kantonrechter worden beëindigd. Lees mijn blog met tips om op de juiste wijze de huurovereenkomst op te zeggen.

De termijn voor opzegging

De wettelijke huurbeschermingsregels bepalen dat een huurovereenkomst bedrijfsruimte moet worden opgezegd met een termijn van tenminste één jaar. Van deze bepaling mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken: een bepaling die de verhuurder de bevoegdheid geeft om met een termijn van 6 maanden op te zeggen kan worden vernietigd door de huurder.

Tegen wanneer opzeggen?

Verhuurder en huurder kunnen alleen tegen het einde van een overeengekomen huurtermijn opzeggen. Bij een standaard huurovereenkomst voor bepaalde tijd van 5+5 jaar, betekent dit tegen het einde van jaar 5 en tegen het einde van jaar 10. Als sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, kan tegen iedere datum opgezegd worden – met inachtneming van de opzegtermijn van één jaar.

Aan wie opzeggen?

Uiteraard aan de huurder. Maar van belang is dat de huurder de opzegging heeft ontvangen, en dat je dit als verhuurder kunt aantonen. Vandaar het advies de opzegging per aangetekende post of exploot te doen. Als de ontvangst van de opzegging door de huurder wordt betwist, moet de verhuurder namelijk bewijzen dat de opzegging is verzonden naar een adres waarvan hij mocht aannemen dat de huurder daar kon worden bereikt én dat de opzegging is aangekomen.

Retour afzender: opzegging ongeldig?

In een zaak bij het Gerechtshof Amsterdam had niet verhuurder, maar huurder zijn tijdig verzonden aangetekende brief retour ontvangen: onjuist adres. Telefonisch berichtte de verhuurder te zijn verhuisd. Huurder e-mailt de opzegging nog snel na, maar de aankomst daarvan wordt door de verhuurder betwist. Is hier tijdig opgezegd?
Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde bij arrest van 6 maart 2018 van wel. Bij een zakelijk kwestie geldt volgens de Hoge Raad namelijk het zakelijke adres, en het adres waarvan de afzender mocht aannemen dat de verhuurder door hem kon worden bereikt. De brief was tijdig aan het zakelijke adres gezonden én aangekomen, dus de huurovereenkomst was rechtsgeldig opgezegd.

Tips voor tijdige opzegging:

  • Verstuur de opzegging per aangetekende post of exploot
  • Verstuur de opzegging aan het zakelijke adres van huurder
  • Neem de opzegtermijn van één jaar in acht en zeg tijdig op!

 Voor meer informatie over (de overige vereisten voor opzegging van) huurovereenkomsten bedrijfsruimte, neem contact op met Guy de Wijkerslooth.