Fiscaal recht

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2022 en de Overige fiscale maatregelen 2022 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In deze nieuwsbrief (zie link aan de rechterzijde) zijn de hoofdpunten van de voorgestelde maatregelen uiteengezet.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Falco Houwer
Mischa Lokhoff
Naveen Bharatsingh

Mischa Lokhoff
Volg Mischa Lokhoff: