Fiscaal recht

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2024 en de Overige fiscale maatregelen 2024 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In bijgevoegde nieuwsbrief (zie link aan de rechterzijde) zijn de hoofdpunten van de voorgestelde maatregelen uiteengezet.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Falco Houwer, Mischa Lokhoff en Alexander Kooistra

Alexander Kooistra
Volg Alexander Kooistra: