Koffer Fiscaal recht

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2020 en de Overige fiscale maatregelen 2020 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In deze nieuwsbrief (zie link aan de rechterzijde) zijn de hoofdpunten van de voorgestelde maatregelen uiteengezet.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag!

Stelt u geen prijs op het ontvangen van onze nieuwsbrieven stuur dan een e-mail aan info@bvdv.nl.

Met vriendelijke groet namens,

Ingmar Baas
Falco Houwer
Twan Weusten
Naveen Bharatsingh

Falco Houwer - belastingadviseur en advocaat
Falco Houwer
Volg Falco Houwer: