Mischa Lokhoff

Belastingadviseur / Advocaat

Achtergrond

Ik heb mijn masteropleiding Internationaal & Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Tijdens mijn studie heb ik zowel fiscale als civiele kennis opgedaan. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan bij een Big Four kantoor op de Amsterdamse Zuidas en bij een niche-kantoor in Amsterdam.

Sinds september 2020 ben ik werkzaam bij BVDV. In 2021 ben ik begonnen met de Beroepsopleiding voor advocaten (NOvA) en zal ik de Beroepsopleiding voor belastingadviseurs (NOB) blijven volgen.

Werkwijze

Om tot een bepaald resultaat te komen, biedt het fiscaal recht niet slechts één oplossing. Hierbij is het mijn taak als adviseur om de meest geschikte oplossing te vinden voor het specifieke geval van de cliënt. Daarbij staat een persoonlijke werkwijze bij mij hoog in het vaandel.

Fiscale vraagstukken hebben vaak overlapping met civielrechtelijke vraagstukken. Mede gezien de door mij opgedane civiele kennis, kan ik mijn cliënten zowel op het civiele vlak als het fiscale vlak adviseren. Daarmee kan ik mijn klanten van een volledig advies/’full package’ voorzien.

Aandachtsgebieden

Ik heb grote affiniteit met fusies, overnames en herstructureringen van ondernemingen. Daarnaast adviseer ik over fiscale vraagstukken op het gebied van de overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en BTW.