Vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2023 en de Overige fiscale maatregelen 2023 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. In bijgevoegde nieuwsbrief (zie link aan de rechterzijde) zijn de hoofdpunten van de voorgestelde maatregelen uiteengezet.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Falco Houwer & Mischa Lokhoff

Mischa Lokhoff
Volg Mischa Lokhoff: