Arbeidsrecht

Een callcenter vraagt zijn werknemers om tien minuten voor aanvang van een dienst aanwezig te zijn. Deze tijd wordt niet uitbetaald. Eén van de werknemers is het hier niet mee eens en start een procedure. Hij vordert uitbetaling van loon voor tien minuten per gewerkte dienst van de afgelopen vier jaar + vakantiegeld over dat bedrag. Is de werkgever loon verschuldigd over die tien extra minuten?

Verplichting werknemer

De verplichting voor deze werknemer om op tijd aanwezig te zijn is opgenomen in artikel 3 van de Planningsregels Teleperformance. Hierin staat opgenomen dat de werknemer zich tien minuten voor aanvang van de dienst dient te melden bij de supervisor. In de praktijk betekent dit dat het callcenter verwacht dat zodra de dienst begint, de werknemer direct kan starten met bellen. Dit houdt in dat hij op dat moment met zijn headset op, ingelogd achter de computer klaar moet zitten om de eerste call aan te kunnen nemen. De werknemer stelt dat het eerder aanwezig zijn een opdracht van de werkgever is waarin hij onder het gezag van de werkgever staat en taken moet uitvoeren. Om die reden moet het volgens de werknemer als arbeidstijd worden aangemerkt en dus worden uitbetaald.

Standpunt werkgever

Het callcenter geeft aan dat in de tien minuten die zitten tussen het moment van inloggen en de aanvang van de dienst, zij niet van hun werknemers verwachten dat er werkzaamheden worden verricht. Het enige dat het bedrijf verwacht is dat ze op tijd inloggen en nog even rustig wat te drinken. Ook controleren ze niet of een werknemer daadwerkelijk tien minuten eerder aanwezig is. Verder heeft het callcenter onderzocht dat de werknemer in kwestie gemiddeld 3,76 minuten voor de daadwerkelijke aanvang van zijn dienst inlogt. Het callcenter neemt het standpunt in dat de tien minuten niet als arbeidstijd kan worden aangemerkt zodat over die tijd geen loon verschuldigd is.

Oordeel rechtbank

Daar gaat de rechtbank niet in mee. In de procedure blijkt dat de werknemer voorafgaand aan het starten van zijn eerste call verschillende programma’s moet opstarten.  De werknemer moet bij deze programma’s inloggen met een naam en wachtwoord. De programma’s moeten allemaal klaar staan om de klanten te woord te kunnen staan. Bovendien kunnen er sancties volgen als een werknemer later dan het aanvangstijdstip is ingelogd. De rechter stelt vast dat de tien minuten regel in de gebiedende wijs is geformuleerd en dat het niet als een soort vrijblijvend advies kan worden aangemerkt. Hoewel het callcenter heeft aangetoond dat het niet altijd tien minuten duurt om de programma’s op te starten, gaat het wel om tijd waarin instructies van het callcenter gelden. Omdat de werknemer volgens de Planningsregels tien minuten voor aanvang aanwezig dient te zijn, moet worden aangenomen dat de voorbereidende werkzaamheden tien minuten in beslag neemt. Alles bij elkaar betekent dit dat de tien minuten zijn aan te merken als arbeidstijd en de vordering van de werknemer wordt toegewezen. Daar bovenop dient de werkgever de wettelijke verhoging, de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten én de kosten van de procedure te betalen. Deze uitkomst komt niet volledig uit de lucht vallen, eerder zijn vergelijkbare situaties aan de orde gekomen waarin werknemers eerder moesten verschijnen of juist langer moesten blijven na hun dienst.

Conclusie

Wanneer je als werkgever instructies aan je werknemers geeft over aanwezigheid voorafgaand aan een dienst en daar consequenties aan verbindt bij niet naleving, dan kan het zijn dat dit als arbeidstijd moet worden aangemerkt. In dat geval ben je als werkgever over die tijd loon verschuldigd. Als een werkgever daar pas later achter komt, kan dit aardig in de papieren lopen. Twijfel je of dit van toepassing zou kunnen zijn of heb je andere vragen? Wij helpen je natuurlijk graag.

Evelyne Hof
Volg Evelyne Hof: