Vastgoed en huurrecht

Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren (BZK) de wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw tenminste Energielabel C hebben. Voor welke kantoorgebouwen geldt dit en wat moet je concreet als verhuurder doen? Lees hierover in deze blog.

 

Besluit van 17 oktober 2018

Met de wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt definitief een label C-verplichting voor kantoren ingevoerd. Deze label C-verplichting is een gevolg van het Energieakkoord en in lijn met de in het Klimaatverdrag opgenomen doelstelling tot CO2-reductie.

Verbod per 1 januari 2023

Het is vanaf 1 januari 2023 verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig Energielabel als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen met een energie-index van 1,3 of beter. Dit komt neer op een Energielabel C-verplichting. Dit verbod is voor zowel verhuurders als huurders van belang.

Kantoorgebouw

De label C-verplichting geldt niet voor kantoorgebouwen waarbij de ‘kantoorfunctie’ kleiner dan 100 m² is. De verplichting geldt ook niet als de oppervlakte aan ‘kantoorfunctie’ kleiner is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het (kantoor)gebouw. Ook uitgezonderd zijn Rijksmonumenten en tijdelijke kantoorpanden. Eigenaren/verhuurders van alle andere kantoorgebouwen moeten in 2023 tenminste een C-label hebben! Zie voor veelgestelde vragen over Energielabel C de website van RvO.

Sanctie bij overtreding

Gemeenten krijgen de mogelijkheid bij overtreding boetes op te leggen, een last onder dwangsom. Maar ook de huurder kan een verhuurder dwingen om aan deze verplichting te voldoen. Het niet voldoen aan de label-C verplichting zal kwalificeren als gebrek, en dat dient de verhuurder te herstellen.

Verhuurders: wat te doen bij lopende huurovereenkomsten?

Voor verhuurders is het van belang of de voorzieningen zonder instemming van de huidige huurder mogen worden aangebracht. Voor het uitvoeren van werkzaamheden zal in beginsel medewerking van de huurder nodig zijn. De bepalingen in de huurovereenkomst over dringende werkzaamheden en/of renovatie zijn hiervoor bepalend. Ook is de vraag of je als verhuurder de huurprijs kunt verhogen. Sommige verbeteringen kunnen in de servicekosten worden doorberekend. Of de kosten van het aanbrengen van de verbeteringen kunnen worden doorberekend, is afhankelijk van de bepalingen in de huurovereenkomst.

Verhuurders: afspraken bij nieuwe huurovereenkomsten

Bij het sluiten van nieuwe huurovereenkomsten is het zaak ervoor te zorgen dat het kantoorgebouw voor aanvang van de huur voldoet aan Energielabel C. Een andere mogelijkheid is om expliciet bepalingen op te nemen over de nog uit te voeren werkzaamheden en verdiscontering van de kosten.

Voor meer informatie over de label C-verplichting voor kantoorgebouwen kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.