Over BVDV Vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag zijn het Belastingplan 2017 en de Overige fiscale maatregelen 2017 aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Graag zetten we de belangrijkste punten voor u op een rij. Het is de bedoeling dat de voorgestelde maatregelen per 1 januari 2017 in werking zullen treden, tenzij anders vermeld.

U kunt de nieuwsbrief van BVDV downloaden door op de link rechts van dit bericht te klikken.