bedrijfstakpensioenfonds Arbeidsrecht

De Telegraaf kopte deze week: “Pensioenfondsen jagen op bedrijven in rechtszaal“. Volgens de Telegraaf waren en in 2019 meer procedures tussen werkgevers en bedrijfstakpensioenfondsen dan in voorgaande jaren. Wat is een bedrijfstakpensioenfonds en wanneer ben je verplicht daarbij aan te sluiten als werkgever?

Verplicht gesteld pensioen

Een bedrijfstakpensioenfonds is een pensioenfonds waarbij alle werkgevers in een bepaalde branche zich verplicht moeten aansluiten. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op grond van de Wet verplichte deelname in een bedrijfstakpensioenfonds werkgevers daartoe verplichten. Die werkgevers hebben dan niet meer de vrijheid om een eigen pensioenregeling in te stellen.

Discussie over werkingssfeer

Welke werkgevers zich verplicht moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds, hangt af van de werkingssfeerbepaling in het verplichtstellingsbesluit. Daarin staat aan de ene kant beschreven om welke bedrijfsactiviteiten het gaat en anderzijds wie deelnemer zijn. Als de werkgever zich in hoofdzaak bezig houdt met de genoemde bedrijfsactiviteiten, zijn de genoemde werknemers verplicht deelnemer. Die werknemers hebben recht op pensioen, ongeacht of de werkgever premies heeft afgedragen.

De uitleg van dergelijke bepalingen is soms heel lastig en daar ontstaat discussie. Het vaak gebruikte ‘hoofdzaak-criterium‘ wordt in sommige gevallen zo uitgelegd dat minimaal 50% van de omzet uit bepaalde activiteiten behaald dienen te worden. In andere gevallen wordt aangesloten bij de loonsom behorend bij de genoemde bedrijfsactiviteiten.

Werkgever heeft zich niet gemeld, forse naheffing

Als de werkgever die wel onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt, zich niet heeft aangemeld en daardoor geen premies heeft afgedragen, kan het bedrijfstakpensioenfonds die alsnog met terugwerkende kracht vorderen. Dat is ook het geval als er een eigen pensioenregeling is, waarvoor premies zijn afgedragen. Dat is een behoorlijk financieel risico. Het bedrijfstakpensioenfonds heeft zelfs de mogelijkheid om de bestuurder(s) van de werkgever persoonlijk aansprakelijk te houden als de premies uiteindelijk niet voldaan worden.

Bedrijfstakpensioenfondsen doen continu onderzoek of er werkgevers zijn die zich ten onrechte niet hebben aangemeld. Dat begint bij de vermelding van de SBI-codes, de omschrijving van de bedrijfsactiviteiten in het handelsregister van de KvK en de website van het bedrijf.

Vrijstelling is soms mogelijk

Op grond van de Wet BPF kunnen werkgevers vrijstellen vragen om onder de verplichte aansluiting uit te kunnen komen. De wet kent de volgende opties:

  • De werkgever had al minimaal 6 maanden voor het ingaan van de regeling een eigen pensioenregeling. Die eigen pensioenregeling moet financieel en actuarieel minimaal gelijkwaardig zijn aan de BPF-regeling.
  • De werkgever treedt toe tot een concern dat een eigen pensioenvoorziening hanteert.
  • De werkgever heeft een eigen ondernemingscao., waarin een eigen pensioenregeling is vastgelegd.

Heb je vragen over de mogelijke toepasselijkheid van een bedrijfstakpensioenfonds, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: