Privacyrecht

Omwonenden bij een bedrijfspand waren het niet eens met het gebruik van beveiligingscamera’s door een bedrijf en hebben de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verzocht hiertegen op te treden.

Bij het gebruik van cameratoezicht is snel sprake van een verwerking van persoonsgegevens. Zo’n verwerking vereist een wettelijke grondslag. Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan een bedrijf een gerechtvaardigd belang hebben om cameratoezicht te gebruiken voor de beveiliging van haar eigendommen. Nodig is dat:

  • inderdaad sprake is van een gerechtvaardigd belang;
  • de beeldopnamen noodzakelijk zijn om dit gerechtvaardigd belang te behartigen; en
  • dit gerechtvaardigd belang goed is afgewogen tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens verschijnen op de beeldopnamen.

In dit artikel lees je wanneer cameratoezicht op de werkvloer is toegestaan en onder welke voorwaarden.

De AP is van oordeel dat de bedrijfseigenaar in dit geval wel een gerechtvaardigd belang heeft voor het gebruik van cameratoezicht. De hele beslissing van de AP hier is te lezen en biedt onder meer inzicht in de normen voor cameratoezicht en één van de wettelijke grondslagen: het gerechtvaardigd belang.

Heb je vragen over cameratoezicht en of dat in jouw geval is toegestaan, neem dan vrijblijvend contact met ons op.