Arbeidsrecht

In veel landen krijgen werknemers behoorlijk wat meer tijd vrij om door te brengen met pasgeboren kroost, als hun vrouwelijke partner bevalt. In Nederland was dat altijd maar beperkt tot 2 dagen betaald en 3 dagen onbetaald verlof. Maar daar komt door de WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) verandering in! De WIEG is door de Tweede Kamer en Eerste Kamer aangenomen. Wat houdt de WIEG in?

Extra geboorteverlof voor partners

Partners van bevallen vrouwen krijgen vanaf 1 januari 2019 geen 2 maar 5 dagen geboorteverlof/kraamverlof, met betaling van het volledige loon. Het verlof kan binnen 4 weken na de bevalling worden opgenomen. Is de vrouw in het ziekenhuis bevallen, dan gaat de periode van 4 weken in op de dag dat de baby weer thuis in het wiegje ligt. De werkgever mag het opnemen van het verlof niet weigeren, het is aan de werknemer om dat in te plannen.

Vanaf 1 juli 2020 wordt het geboorteverlof nog verder uitgebreid. Dan kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte vijf weken extra geboorteverlof krijgen. Dat verlof is onbetaald weliswaar, maar de werknemer heeft wel recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het loon. Ook hier mag de werknemer bepalen hoe het verlof wordt opgenomen. Maar de werkgever mag weigeren als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dit is het geval wanneer een werknemer onmisbaar is in het bedrijf van de werkgever, maar dat wordt niet snel aangenomen.

Voor wie geldt het (extra) geboorteverlof?

De partner van de vrouw die bevalt van een kind, heeft recht op geboorteverlof. Je bent partner van de bevallen vrouw als je:

  • met haar getrouwd bent;
  • haar geregistreerde partner bent;
  • ongehuwd met haar samenwoont;
  • haar kind erkent.

Ouderschapsverlof

Naast geboorteverlof hebben de moeder en de partner nu ook al recht op ouderschapsverlof. Dat houdt in dat moeder en partner tot de 8ste verjaardag onbetaald ouderschapsverlof kunnen opnemen voor in totaal 26 keer de arbeidsduur per week. Ook dit verlof mag de werkgever niet zomaar wijzigen. Dat mag alleen als er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is. Dat is alleen het geval in bijzondere situaties, als de werknemer echt niet gemist kan worden. Het ouderschapsverlof blijft voorlopig onaangepast.

Heb je vragen over geboorteverlof of ouderschapsverlof, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: