Hoge huurprijs voor je winkel? Vorder huurprijsverlaging! Vastgoed en huurrecht

Hoewel in de hoofdstad de huurprijzen van winkelruimte blijven stijgen, blijft de gemiddelde huurprijs van Nederlandse winkelruimte dalen. Huurders ervaren hun huidige huurprijs vaak als te hoog, maar zijn onbekend met de mogelijkheid om een lagere huurprijs te vorderen. Hoe je als winkelier een huurprijsverlaging kunt afdwingen, lees je in dit blog.

Huurprijs wijzigen

Als je als huurder een lagere huurprijs wil, kun je dit uiteraard eerst bespreken met de verhuurder. Maar als de verhuurder niet wil meewerken, kun je de huurprijsverlaging ook afdwingen. Een huurder kan bij de kantonrechter vorderen dat de huurprijs – lager – wordt vastgesteld. De huurder kan dit vorderen na afloop van de overeengekomen bepaalde tijd van de huurovereenkomst, of als vijf jaar is verstreken nadat de huurprijs voor het laatst is ingegaan/vastgesteld.

Ingangsdatum huurprijs

Het moment van instellen van de vordering bij de rechter is van belang: de datum van indiening van de vordering is bepalend voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs. Kortom, verhuurders zullen mogelijk het onderhandelingstraject rekken zodat de lager vastgestelde huurprijs pas later ingaat.

Deskundigenadvies

Voorwaarde voor het vorderen van huurprijsverlaging, is dat een deskundigenadvies is opgesteld over de huurprijs. Zonder een deskundigenadvies ben je in een procedure niet-ontvankelijk. Meer informatie over het (laten) benoemen van een deskundige lees je in dit blog.

Referentieperiode

De huurprijs wordt niet bepaald op basis van de huidige markthuur. Deze wordt namelijk vastgesteld op basis van gemiddelde huurprijzen in een periode van vijf jaar voorafgaand aan het instellen van de vordering. Deze ‘referentieperiode’ van vijf jaar heeft dus een matigend effect op de huurprijsverlaging.

Vergelijkbare bedrijfsruimte

Bij de beoordeling van de huurprijs wordt gekeken naar de gemiddelde huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De keuze voor de ‘referentiepanden’ is hierbij cruciaal. Factoren als ligging, grootte van het pand, uitstraling, onderhoudstoestand en breedte van de ‘front’ zijn van belang. De vordering tot verlaging van de huurprijs valt of staat met een goed deskundigenrapport.

Praktische tips:

  • Schakel een deskundige in om de huurprijs te beoordelen;
  • Hanteer duidelijke en korte termijnen in de onderhandeling;
  • Laat de contactuele mogelijkheden tot huurprijsverlaging beoordelen.

Voor meer informatie over huurprijsverlaging bij winkelruimte, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.