Vastgoed en huurrecht

Bij verhuur van woonruimte voor bepaalde tijd dient de huurder schriftelijk te worden aangezegd dat de huurovereenkomst eindigt. Dit aanzeggen moet niet eerder dan 3 maanden, maar uiterlijk 1 maand voor de einddatum gebeuren. Indien de huurder deze verplichting niet (tijdig) nakomt, wordt de huurovereenkomst na het verstrijken van de bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd verlengd. Maar kan té vroeg aanzeggen kwaad?

Twee dagen te vroeg aangezegd

Partijen hebben een huurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, lopende van 1 januari 2017 t/m 1 januari 2018. Op 29 september 2017 heeft de verhuurder de huurder geïnformeerd over het einde van de huur per 1 januari 2018. De huurder weigert te vertrekken en de verhuurder start een procedure. De huurder stelt dat twee dagen te vroeg is aangezegd: aanzeggen moet op grond van de wet niet eerder dan 3 maanden voor de einddatum.

Redelijkheid en billijkheid

De kantonrechter te Overijssel oordeelt bij vonnis van 28 maart 2018 dat in dit geval sprake is van een situatie, waarbij een beroep op het “niet eerder dan drie maanden” aanzeggen, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De kantonrechter laat in dit verband zwaar wegen dat huurder niets heeft aangevoerd waaruit blijkt dat hij in zijn belangen is geschaad doordat verhuurder hem twee dagen eerder dan de wettelijke voorgeschreven termijn heeft geïnformeerd. Kortom, iets té vroeg aanzeggen is onder omstandigheden geen probleem.

Te vroeg én/of te laat?

In een eerdere blog besprak ik een vonnis van een kantonrechter uit Breda van 10 januari 2018. Daarin werd geoordeeld dat één dag te vroeg en enkele dagen te laat aanzeggen, niet correct was en dus de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd was verlengd. Uit een vonnis van de kantonrechter Midden-Nederland van 16 mei 2017 volgt dat één dag te laat aanzeggen ook tot problemen leidt: huurder mocht erop vertrouwen dat verhuurder kennelijk geen gebruik wenste te maken van de mogelijkheid de huurovereenkomst van rechtswege te laten eindigen op de overeengekomen datum.

Tips bij aanzeggen huurovereenkomst bepaalde tijd

  • Informeer de huurder 3 maanden, maar uiterlijk 1 maand, voor de einddatum;
  • Het lijkt minder kwaad te kunnen de huurder iets eerder dan 3 maanden voor het einde te informeren, dan iets later dan 1 maand voor het einde;
  • Stuur de aanzegging niet per e-mail, maar per aangetekende post om bewijsproblematiek te voorkomen.

Voor meer informatie over huurovereenkomsten woonruimte, neem contact op met Guy de Wijkerslooth.