Vastgoed en huurrecht

Een verhuurder van geliberaliseerde woonruimte kan de huurder een voorstel doen tot huurprijsverhoging. Als dit voorstel redelijk is en de huurder weigert dit, vormt dit een grond voor opzegging van de huurovereenkomst. Maar hoe ver kun je gaan als verhuurder met dit voorstel; is de ‘sky the limit’?

Huurprijsverhoging

De wettelijke huurprijsbescherming geldt niet bij verhuur van geliberaliseerde woonruimte. Partijen zijn in beginsel vrij een huurprijs en de mogelijkheid tot huurprijsverhoging overeen te komen. Zie ook mijn eerdere blog.

Redelijk voorstel

Een verhuurder kan ook op grond van de wet een redelijk aanbod doen tot het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst. Dat aanbod mag bij geliberaliseerde woonruimte ook zien op alleen een wijziging van de huurprijs. Als de huurder weigert in te stemmen met een redelijk aanbod, dan is dit een grond voor de verhuurder om de huurovereenkomst op te zeggen. Dit is dus een risico voor de huurder.

Als de kantonrechter echter het voorstel niet redelijk vindt, valt de opzeggrond weg. Dit is dus een risico voor de verhuurder.

Voorstel redelijk?

Of een voorstel redelijk is, wordt door de rechter getoetst aan alle omstandigheden. De markthuurprijs is een belangrijke factor, maar niet de enige factor. Dit blijkt ook weer uit een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam. De verhuurder verhuurde in die kwestie een woning voor € 647,53 per maand. De markthuur werd gewaardeerd op € 1.350,-. De verhuurder doet een ‘ingroei-voorstel’ tot verhoging naar € 900,- per maand, en na zes maanden naar € 1.200,- per maand. De kantonrechter Amsterdam oordeelt op 10 oktober 2019 dat bij een stijging van de huur met 72,53 % een ‘ingroei-periode’ van een half jaar te kort is. De vordering van de verhuurder tot beëindiging van de huurovereenkomst wordt afgewezen.

Praktische tips:

  • Beoordeel of sprake is van geliberaliseerde verhuur;
  • Laat als verhuurder een onderbouwd taxatierapport maken;
  • Ga als verhuurder bij het voorstel niet voor het maximale bedrag op korte termijn!
  • Onderzoek ook het alternatief van beëindiging van de huur met wederzijds goedvinden.

Voor meer informatie over een huurprijsverhoging bij woonruimte, kunt u contact opnemen met Guy de Wijkerslooth.