Eerder schreef ik een blog over de uitspraak van de Hoge Raad in 2015 waarbij is bepaald dat een verhuurmakelaar geen bemiddelingskosten in rekening mag brengen bij de huurder. Maar geldt dit ook voor een ‘aanhuurmakelaar’ die geen overeenkomst heeft met de verhuurder en geen beloning van de verhuurder heeft ontvangen?

In de zaak die voorlag bij de rechtbank Amsterdam zijn huurders via de website www.woondetective.nl terecht gekomen bij de ‘aanhuurmakelaar’ Global Housing. Huurders moesten zich inschrijven en kwamen overeen dat bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst één maand huur verschuldigd was. Huurders hebben een woning bezichtigd met een medewerker van Global Housing en hebben, zonder te kunnen onderhandelen over de huurprijs, een huurovereenkomst gesloten. De huurders vorderen nu terugbetaling van de bemiddelingskosten.

De rechtbank Amsterdam stelt voorop dat de wetgever niet alleen heeft beoogd te voorkomen dat een bemiddelaar bij zowel verhuurder als huurder kosten in rekening brengt, maar ook dat bij tweezijdige bemiddeling alleen de huurder die kosten moet betalen. Bescherming van de consument staat dan ook voorop.

Global Housing betwistte echter dat er óók een bemiddelingsovereenkomst was met de verhuurder. De rechtbank gaat hier niet in mee: de plaatsing van de woning op de website zal volgens de rechtbank overeenkomstig de wens van de verhuurder zijn geweest. Er was daardoor sprake van een situatie waarin “iemand in opdracht of met goedvinden van een verhuurder een door deze te verhuren woning op zijn website plaatst” omdat daarin “in beginsel een opdracht besloten ligt om een huurovereenkomst tot stand te brengen”. In zo’n situatie is het door de wetgever ongewenst geacht dat bemiddelingskosten bij de aspirant-huurder in rekening werden gebracht.

Kortom, huurders zijn in een dergelijke situatie aan een ‘aanhuurmakelaar’ geen bemiddelingskosten verschuldigd. Of die makelaar een vergoeding heeft ontvangen van de verhuurder is daarbij niet relevant.