Mag een werknemer geschorst of op non-actief gesteld worden? Arbeidsrecht

Schorsen, op non-actief stellen, vrijstellen van werk, het komt allemaal op hetzelfde neer. Én, het is allemaal niet in de wet geregeld. Het is een ingrijpende regel voor werknemers. Die wordt naar huis gestuurd en mag niet terugkomen. Maar hoe weet je dan of een werknemer geschorst mag worden? Daarvoor zijn duidelijke regels ontwikkeld in de rechtspraak. Die zet ik in dit artikel op een rij.

Een schorsing vooruitlopend op een beëindigingsprocedure bij het UWV of de kantonrechter is in veel gevallen onvoldoende om de werknemer te kunnen schorsen.

Goed werkgeverschap

Een werknemer heeft in beginsel een zwaarwegend belang om de bedongen arbeid te kunnen blijven verrichten. De werkgever moet zich als goed werkgever gedragen en dient het belang van de werknemer te respecteren. Alleen als de werkgever een zwaarder wegend belang heeft, mag de werknemer geschorst worden of op non-actief worden gesteld. Of dat het geval is, hangt van alle omstandigheden van het geval af.

Als de aanwezigheid van de werknemer grote schade toebrengt, is een schorsing toegestaan. Verder kan gedacht worden aan:

  • Een serieuze verdenking van diefstal;
  • Opruiend gedrag;
  • Ontdekking van fraude;
  • Ongewenste omgangsvormen.

Een schorsing vooruitlopend op een beëindigingsprocedure bij het UWV of de kantonrechter is in veel gevallen onvoldoende om de werknemer te kunnen schorsen. Dat bleek uit een uitspraak van de Voorzieningenrechter in Rotterdam, waarin een werknemer weer aan het werk moest als arts op de SEH, nadat toestemming was gevraagd aan het UWV.

Ook de Voorzieningenrechter in Utrecht kwam tot hetzelfde oordeel. Een Key Accountmanager kreeg te horen dat hij boventallig was en moest in de tussentijd naar huis. Maar de werkgever kon niet uitleggen welk redelijk belang er was om hem niet aan het werk te laten.

Een werknemer die wordt geschorst, heeft vrijwel altijd recht op loon.

Schorsing en de CAO

Let wel op of er een CAO van toepassing is. In de CAO is soms opgenomen welke sancties een werkgever mag opleggen. In sommige gevallen mag de werkgever pas tot schorsing overgaan als formele stappen zijn doorlopen of onder bepaalde voorwaarden.

Recht op loon tijdens schorsing

Een werknemer die wordt geschorst, heeft vrijwel altijd recht op loon. Ook al veroorzaakt de werknemer een reden die een op non-actiefstelling rechtvaardigt, dan blijft de werknemer aanspraak op het loon houden. Alleen voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst kan daarvan worden afgeweken, als dat schriftelijk is afgesproken.

Heb je vragen over een schorsing of op non-actiefstelling, neem dan vrijblijvend contact op.

Daniël Maats - arbeidsrechtadvocaat
Daniël Maats

Wat is jouw droomscenario?

Volg Daniël Maats: